Gemeenten uitgenodigd voor deelname Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

02-04-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Minister Plasterk

Op 23 februari jl. hebben alle Colleges van burgemeester en wethouders een brief ontvangen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor deelname aan de landelijke aanpak van adreskwaliteit.

Verhogen kwaliteit BRP

Een mogelijk gevolg van onjuiste adresregistratie is een misbruik van regelingen (zoals uitkeringen, toeslagen) of het ontwijken van schulden, boetes en opsporing. Het kabinet besloot in december 2014 tot de landelijke aanpak van risicogericht adresonderzoekwaarbij adreskwaliteit en adresfraude in verbinding worden aangepakt.

In de brief aan B&W schrijft minister Plasterk dat in 2014 door 91 gemeenten via huisbezoeken circa 6.000 adressen zijn gecontroleerd op basis van risicosignalen. (Signalen binnen de overheid dat er sprake zou kunnen zijn van een onjuistheid.) Bij een op de drie adressen was toen sprake van adresfouten.

In 2015 wordt de methodiek van risicogericht adresonderzoek gecontinueerd en uitgebreid. Het verhogen van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) is daarbij leidend. Daarnaast gaat de aandacht ook uit naar het aanpakken van adres(gerelateerde) fraude.

Ondersteuning gemeenten

Gemeenten die zich voor 1 april hebben aangemeld kunnen in het tweede kwartaal van 2015 risicosignalen gebruiken voor huisbezoeken. Daarbij is het mogelijk om een lokale of regionale aanpak vanuit een Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding te combineren met de landelijke aanpak van adreskwaliteit.

Voor het uitvoeren van de huisbezoeken ontvangen deelnemende gemeenten een vast bedrag van € 70,00 per afgerond huisbezoek vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. (Voor 2015 is er vanuit het project ruimte voor maximaal 10.000 huisbezoeken.)

Meer informatie en contactgegevens om uw gemeente aan te melden, vindt u op www.ictu.nl/aanpakadreskwaliteit

Lees verder

Brief van minister Plasterk aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten over deelname aan de landelijke aanpak van adreskwaliteit.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig