Nieuw bedrijfslid Quarant stelt zich voor

18-03-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 

Inspireren

Als kennis- en veranderpartner voor gemeente brengen ze dagelijks met aanstekelijk enthousiasme groepen in beweging. Ze laten op een frisse manier zien hoe proces- en informatiemanagement een antwoord geeft op de uitdagingen van de gemeente van vandaag. Zij zetten daarbij de mens centraal en kiezen dan ook voor dialoog boven debat.

Conceptualiseren

Adequate digitale dienstverlening, een krachtig opererende bedrijfsvoering en succesvolle samenwerkingsverbanden. De realisatie daarvan loopt altijd stroef als niet iedereen hetzelfde beeld daarbij heeft. In deze tijden van grote veranderingen zijn visie- en strategievorming essentieel. Een gedragen mening over vakbekwame medewerkers, een cultuur gericht op samenwerking, gestroomlijnde processen, krachtig ontsloten informatie, goed ingerichte systemen en een structuur die niet dwarszit, zijn voor hun de kernelementen daarbij.

Concretiseren

Beleid ontwikkelen. Projecten en activiteiten initiëren en realiseren. Het monitoren van het gehele veranderingstraject. De realisatie van een visie vraag veel. Zij kiezen steevast voor een planmatige benadering. Commitment en een actieve bijdrage vanuit de top van de organisatie, is daarbij onontbeerlijk. Om te zorgen dat planning afgestemd blijven, is het vaak noodzakelijk dat diverse projecten vanuit één programma worden gemanaged.

Realiseren

Zij zijn gericht op voortgang en werken met een heldere fasering en doelstellingen rond de beheersaspecten tijd, geld en doel. Zij zijn geen onzijdige projectleiders, maar hebben kennis van de gemeentelijke diensten en processen. Centraal in hun concept staat het benutten van de kennis en kracht van uw lijnorganisatie. Dit doen ze vanuit de overtuiging dat veranderingen het beste beklijven wanneer managers en medewerkers hier zelf een belangrijke rol bij spelen.

Verankeren

Veranderingen zijn alleen geslaagd als ze uiteindelijk uitmonden in veranderd gedrag van mensen. Omdat we van ons dagelijks gedrag 95% onbewust doen, is het doorbreken van ingesleten patronen vaak lastig. Het blijven trainen van medewerkers is essentieel. Dat past bij hun overtuiging dat de gehele organisatie, dus iedere manager en medewerker, dient te streven naar continue verbetering. Dit vraagt om betrokkenheid en eigenaarschap vanuit het management. Alleen dan leiden investeringen tot een duurzaam resultaat.

WWW.QUARANT.NL

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig