VIAG thema 2015: De informatiesamenleving

05-03-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Samen met een aantal VIAG gemeenteleden, bedrijfsleden en bestuursleden is er hard gewerkt om het thema voor het jaar 2015 te beschrijven. Het VIAG bestuur wil haar dank zeggen aan alle personen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

“Als lokale overheid staan wij voor de complexe uitdaging om inwoners en organisaties actiever te betrekken bij de publieke zaak, waarbij de rode draad het delen van (publieke) waarden, het faciliteren en stimuleren van initiatief van inwoners en het verbinden van netwerken is. Daarbij gaat het niet zozeer om productiecijfers en kostenbesparingen, maar eerder om een veilige leefomgeving, deugdelijk onderwijs, adequate zorg en hoogwaardige dienstverlening.

De samenleving verandert. De voortrazende digitalisering en introductie van nieuwe technologieën zorgen voor andere maatschappelijk verwachtingen ten aanzien van de digitale (organisatie overstijgende) dienstverlening. Maar het is niet alleen de techniek die verandert, ook de rol van informatie binnen onze samenleving verandert. Informatie speelt, maatschappelijk gezien, een steeds grotere rol, waarbij het delen, uitwisselen en combineren van informatie belangrijke elementen zijn (big data, Smart Cities). Maar daarnaast is het vooral de mens die het verschil maakt. Mensen van alle leeftijden adopteren nieuwe technische middelen en het gebruik beïnvloedt vervolgens hun gedrag. Met name jongeren zijn het verste in het omarmen van deze nieuwe digitale technologie. Het spanningsveld tussen generaties is van alle tijden. Echter in 2015 is er naast de natuurlijke leeftijdsgebonden fenomenen meer dan ooit te onderscheiden tussen jongeren en oudere leeftijdsgroepen. Een 20-jarige checkt 150 keer per dag de smartphone, weet niet anders dan dat er altijd Internet is geweest en leeft vele uren per dag samen met andere gelijkgestemden in digitale communities. En dat is echt nieuw. Aan weerszijden van het spanningsveld tussen bijvoorbeeld 50-tigers en 20-tigers zien we a-digibeten versus digibeten, zien we goedbetaalden versus werkzoekenden, zien we affiniteit met procedures versus vrijheidsdrang en zien we ervaring versus innovatiepotentie.

Als uit dit hedendaagse spanningsveld breuklijnen ontstaan die we maar moeizaam kunnen overbruggen, worden we minder effectief in het mobiliseren van broodnodige innovatiekracht. En die potentie zit in onze maatschappij, maar dient wel gevonden en verbonden te worden. We hebben tenslotte zoveel (informatie)vraagstukken binnen de samenleving, die we niet (meer) met de huidige manier van werken kunnen oplossen. Het staat vast dat door de voortschrijdende digitalisering onze samenleving de komende decennia ingrijpend gaat veranderen.

We zijn op weg naar een informatiesamenleving, waarbij de verhoudingen en relaties tussen overheid, burgers en bedrijfsleven wezenlijk verandert in gedroomde Smart Cities voor jong en oud. Dit vraagt om een omslag in denken als overheid en bedrijfsleven, maar vooral ook in de eigen organisatie, en heeft dus gevolgen voor het werkveld, de ambtenaar en ICT professional. Deze omslag in denken (en handelen) is nodig om aan te blijven sluiten op die (informatie)samenleving. Gemeentelijke organisaties gaan al die mensen die zich hebben verenigd in grenzeloze digitale communities opnieuw ontmoeten, stimuleren, activeren en meer luisteren naar en leren van jongeren. In en tussen die nieuwe digitale netwerkwereld en de oude vertrouwde fysieke wereld valt immers veel te ontdekken.”

Kijk eens als een kind naar de wereld!

Vanuit de VIAG willen wij graag samen met u verkennen wat de volgende editie van de Informatiesamenleving ons en het vakgebied te bieden heeft. Als we (weer) als een kind naar deze ontwikkelingen kijken en hoe we deze innovatie mogelijkheden kunnen vertalen binnen ons vakgebied, dan gaat dit ons handelen als professional versterken.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig