Implementatie Omgevingswet en digitalisering

05-03-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Ton Elias

De Omgevingswet is nog ver weg, maar nu al zijn Rijk, VNG en de andere koepels begonnen om na te denken over de implementatie. Daarbij is van belang dat we samen overeenstemming bereiken over planning, governance, ict, invoering en financiën. Voormalig staatssecretaris Co Verdaas is aangesteld om dit proces te begeleiden met als resultaat een bestuursakkoord voor de zomer. In dit bestuursakkoord komen onder andere vragen over bekostiging van de wet en de AMvB’s en over digitalisering aan de orde.

Laan van de Leefomgeving

De veel genoemde Laan van de Leefomgeving kan een (digitaal) hulpmiddel zijn om onderzoeklasten te beperken. Maar een beslissing of deze Laan er komt nemen Rijk, VNG en de andere koepels samen in het bestuursakkoord. Bij deze beslissing worden de adviezen van de commissie-Elias (adviescommissie ICT) zeer ter harte genomen.

Meer informatie

Document Laan van de Leefomgeving

www.vng.nl/omgevingswet

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig