KING schoont aanbod gemeentelijke software op

19-02-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

KING schoont aanbod gemeentelijke software op

 

Het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) , onderdeel van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG), maakt namens alle Nederlandse gemeenten afspraken met softwareleveranciers over standaardisatie van het aanbod van gemeentelijke softwareproducten. Deze producten worden vermeld in de Softwarecatalogus. KING heeft besloten om de leveranciers die de gegevens niet up to date houdt, niet langer te vermelden in de softwarecatalogus. Via deze weg wil KING de kwaliteit en transparantie van het gemeentelijk softwareaanbod verhogen.

Softwarecatalogus

In de softwarecatalogus worden de softwareproducten van nagenoeg alle Nederlandse gemeenten beschreven. Hierdoor hebben gemeenten goed inzicht in het aanbod van gemeentelijke software. Het aanbod wordt onderhouden door de leveranciers met wie KING afspraken heeft gemaakt. Hoewel het overgrote deel van de circa 200 betrokken leveranciers zijn gegevens up to date houdt, is er een kleine groep die tot heden geen producten vermeldt. Vandaag heeft KING besloten om deze groep leveranciers niet langer op te nemen in de Softwarecatalogus.

Compliancy Monitor

Leveranciers, die in de Softwarecatalogus zijn vermeld, dienen hun producten te toetsen aan door KING vastgestelde standaarden. Uit de in januari 2015 verschenen Compliancy Monitor, waarin KING de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van die standaarden rapporteert, blijkt dat tot heden ongeveer dertig procent van de aangeboden softwareproducten aantoonbaar voldoet aan de standaarden van KING. In de komende periode zet KING nadrukkelijk in op het vergroten van dit percentage.

Maatwerk

Wanneer softwareproducten voldoen of compliant zijn aan de standaarden van KING, dan voorkomt dat veel maatwerk en daarmee onnodige ICT-kosten voor gemeenten. Een van de maatregelen die KING in de komende maanden gaat nemen houdt in dat leveranciers van niet compliant producten wordt verzocht de vermelding in de Softwarecatalogus te verwijderen. Daarmee wordt een volgende stap gezet in het verbeteren van de kwaliteit en het transparant maken van het softwareaanbod voor gemeenten.

Meer informatie kunt u krijgen bij Herman Timmermans (herman.timmermans@kinggemeenten.nl) , adviseur Compliancy KING

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig