Provincies sluiten aan op Vensters voor Bedrijfsvoering

29-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Vensters voor bedrijfsvoering

Op donderdag 22 januari kozen nog eens 9 provincies voor deelname aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Het betreft de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zeeland. Zij volgen hierin de provincies Zuid-Holland en Gelderland, die in 2014 een voortrekkersrol hebben vervuld.

Spiegelen van bedrijfsvoeringsinformatie

De bedrijfsvoering van veel overheidsorganisaties staat onder druk door krimpende budgetten. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een duurzame en klantgerichte bedrijfsvoering, die het primaire proces effectief ondersteunt. Dat betekent dat het management strategische keuzes moet maken over welke ambities op welke manier gerealiseerd gaan worden. Vensters voor Bedrijfsvoering helpt hen bij het maken van die keuzes. Vensters voor Bedrijfsvoering geeft overheden een integraal beeld van hun bedrijfsvoering. Het instrument meet en vergelijkt cijfers over financiën, ambtelijk apparaat, overhead, inhuur, HRM, flexibiliteit, duurzaamheid, ICT-kosten en kwaliteit. Dit doet Vensters zowel ten opzichte van de eigen ambities en doelen, als ten opzichte van 'peers'. Daniël van Geest, projectleider Vensters voor Bedrijfsvoering (ICTU), is dan ook blij met de aansluiting van de 9 provincies: "Vensters omvat een benchmark met indicatoren op basis waarvan overheden hun bedrijfsvoering kunnen spiegelen.

Door de aansluiting van nog eens 9 provincies bevat Vensters straks waardevolle vergelijkingsinformatie voor deze Overheidslaag."

Meer informatie

Vensters voor Bedrijfsvoering is een samenwerkingsinitiatief van FAMO, KING, VGS, VIAG, Unie van Waterschappen en ICTU. Meer informatie leest u op de website Vensters voor Bedrijfsvoering.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig