Implementatie Digitaal 2017

29-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

logo Rijksoverheid

Het Programma Digitaal 2017 is begonnen met de volgende fase: samen met alle betrokken partijen invulling geven aan de acties voor de komende jaren om de doelstellingen van de digitale overheid te behalen.

Visie

De visie is dat burgers en bedrijven in 2017 op een goede, betrouwbare en betaalbare manier hun zaken met de overheid kunnen regelen. Hoewel de overheid hard werkt om deze visie waar te maken, is er nog een flinke weg te gaan. De afgelopen maanden hebben verspreid over Nederland brainstormsessies plaatsgevonden met de verschillende overheidsorganisaties waarin de vraag centraal stond welke concrete stappen de komende jaren nog nodig zijn.

Implementatie

De implementatie is gebaat bij het denken in kansen en reële mogelijkheden, waarbij de betrokken partijen er samen de schouders onder zetten. De komende maanden wordt daarom een gemeenschappelijke implementatieagenda opgesteld. Dit is een overheidsbrede agenda, waarin de verschillende agenda’s zoveel mogelijk worden geïntegreerd. Welke stappen voor de verschillende organisaties nou precies nodig zijn, weten deze immers zelf het beste.

Oproep

Het project Implementatie Digitaal 2017 roept mensen op om vanuit hun organisatie mee te denken welke stappen de organisatie nog gaat of misschien moet zetten richting 2017. Wie hierover wil meedenken, kan contact opnemen met Jaron Haas, projectleider implementatie Digitaal 2017.

Zijn contactgegevens: jaron.haas@minbzk.nl, telefoon 06 507 38692.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig