Reactie VNG en NVVB op ontwerp-AMvB elektronische dienstverlening burgerlijke stand

22-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

logo NvvBlogo VNG

Naar aanleiding van een consultatieverzoek reageren de VNG en NVVB gezamenlijk op een ontwerp-AMvB elektronische dienstverlening burgerlijke stand. Deze ontwerp-AMvB is bedoeld als een meer technisch AMvB naast het huidige besluit burgerlijke stand. Met deze concept‐AMvB komt meer duidelijkheid over de wijze waarop de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand moet worden uitgevoerd en wat dit gaat betekenen voor de uitvoeringskosten die gemeenten moeten maken.

In deze brief gaan we in op alle relevante aandachtspunten die van belang zijn in deze fase. Ook dringen wij er met klem op aan om op zeer korte termijn een onderzoek te starten, de zogenaamde impactanalyse, die de kosten en baten ten gevolge van deze Wet en onderliggende AMvB in beeld brengt. Het ministerie is vooralsnog voornemens om onderdelen van deze wet op zijn vroegst per 1 juli 2015 in werking te laten treden. Zodra hierover een formeel bericht naar buiten komt vanuit het ministerie laten we het direct weten via onze nieuwsbrief.

Voor de reactie klik hier

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig