'Het is tijd voor een nieuwe ICT-Delta'

09-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 Larissa Zegveld foto

Dat schrijft Larissa Zegveld, directeur KING, in haar blog voor VNG magazine.

"Waar gaat de samenleving naartoe, welke rol speelt informatievoorziening daarin en wat heb je daarvoor nodig?" Volgens Zegveld is dat de stip aan de horizon waar de overheid zich, richting burgers en bedrijven, op zou moeten richten. "Op weg naar die stip zou je ernaar moeten streven dat gemeenten nog meer de samenwerking opzoeken, dat het Rijk nog scherper uitdraagt waar het van is en dat leveranciers nog nadrukkelijker naar zichzelf kijken hoe zij (willen) opereren.

"Een nieuwe Delta dus. "Een plan waarin staat waar we naartoe willen met de ICT-infrastructuur en überhaupt met de informatievoorziening op nationaal niveau. Een stap in die richting is onlangs gemaakt met het aanstellen van de NCDO (Digicommissaris). Daarbij is ook de vergelijking gemaakt met de Deltacommissaris", iets dat Zegveld van harte onderschrijft. Zij noemt in haar blog de weg- en waterbouw als voorbeelden. "Die hebben we ook niet opgeknipt. Daar ligt een visie op die centraal wordt vastgesteld. Natuurlijk zijn er tal van lagen die daar een stukje werk verzetten, maar het geheel wordt wel vanuit één hand bepaald. Dan is het gek dat wij dat bij de digitale infrastructuur niet doen." Zegveld pleit voor een nieuwe Delta met een minister van ICT. "Hoewel in het rapport-Elias niet wordt gesproken over een ICT-Delta, vind ik wel dat we het idee mee moeten nemen bij het beantwoorden van de vraag waar we met onze samenleving en informatievoorziening naartoe willen.

"Lees de blog 'Tijd voor ICT-Delta'

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig