GovUnited stopt in 2016

09-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief en Persbericht door Renk Ruijter

Logo GovUnited

Stichting GovUnited, een samenwerkingsverband van 15 gemeenten op het gebied van de e-overheid, stopt omstreeks oktober 2016. Deelnemers aan de Programmaraad, de verenigde vergadering, hebben op 15 december jl. eensluidend besloten hun colleges van B&W hiertoe te adviseren.

Aflopen samenwerkingsovereenkomst

GovUnited voert momenteel namens de gemeenten de regie op het gezamenlijke beheer van de front- en midofficesuite voor (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven. De suite is ontwikkeld in opdracht van GovUnited door Green Valley. Met het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst ANDEZ3/GU1 met Green Valley per 14 oktober 2016 stonden de gemeenten binnen GovUnited voor de opgave om een besluit te nemen over de toekomst. Gemeenten moeten tijdig voorzieningen treffen voor een eventuele nieuwe aanbesteding, ontwikkel- en migratietraject van de suite. Besloten is geen nieuwe collectieve aanbesteding te starten.

Ander omgevingsveld

GovUnited is een landelijk opererend samenwerkingsverband. In het licht van veranderende eisen als gevolg van taakuitbreidingen, zoeken gemeenten in toenemende mate in regionaal verband partners. Daarbij past beleidsvrijheid om eventueel in regionale setting nadere besluitvorming in te leiden in plaats van zich te verbinden aan een nieuwe contractperiode via GovUnited. Daarnaast is de markt van zaaksystemen sinds 2007 sterk veranderd. De kosten voor aanschaf van een zaaksysteem zijn aanzienlijk gedaald hetgeen gemeenten, die hiertoe kiezen, in staat stelt individueel een zaaksysteem te verwerven.

Financieel in balans

GovUnited is financieel in balans en biedt een sluitende begroting aan tot oktober 2016. Hierbij geldt dat de begroting is gebaseerd op het nakomen van vigerende contractverplichtingen door deelnemende gemeenten richting Stichting GovUnited en Green Valley.

10 jaar samenwerking

In oktober 2016 kijkt GovUnited terug op bijna 10 jaar samenwerking. Erwin Koenen, bestuursvoorzitter GovUnited: "Wij zijn trots op dat wat wij met elkaar hebben bereikt. Met GovUnited hebben we gepionierd als het gaat om de ontwikkeling van digitale dienstverlening en het zaakgericht werken als concept. GovUnited heeft haar meerwaarde bewezen door het opzetten van een organisatiebreed zaaksysteem en additionele producten en diensten. Zowel binnen als buiten GovUnited maken gemeenten thans gebruik van dit zaaksysteem. Daarnaast hebben gemeenten uitgebreide ervaring opgedaan met intergemeentelijke samenwerking. Die ervaring nemen we mee."

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig