Overheidsarchivering hangt tussen twee werelden

08-01-2015 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

 logo ICTU

De digitale dossier- en archiefvorming verdient bij decentrale overheden 'aanzienlijke verbetering', concludeert ICTU uit onderzoek. Nog geen enkele van de onderzochte decentrale overheidsorganisaties werkt volledig digitaal.

Half-half

ICTU deed in opdracht van het Programma Archief 2020 (OCW, IPO, VNG, UVW) een 'nulmeting' van de stand van zaken bij het digitaal archiveren bij decentrale overheden. Er moet nog veel gebeuren, luidt de voorzichtige conclusie. De half-digitale, half-analoge situatie komt de archiveringsdiscipline niet ten goede.

Handtekening zetten

Digitaal werken is bij de decentrale overheden heel gewoon, maar er is geen enkele decentrale overheid gevonden die het papier volledig heeft uitgebannen. Vaak worden digitaal geboren documenten in processen weer analoog gemaakt en gewijzigd, zoals vergaderstukken of tekeningen. Regelmatig gebeurt het ook omdat er een traditionele handtekening op moet voor de fiattering (zeker bij de gemeenten). Echt georganiseerd zijn die transities ook niet waardoor er in veel soorten processen niet alleen sprake is van een 'hybride' situatie, maar dat dossiers van een procesgang ook incompleet zijn: ofwel sommige analoog geboren stukken ontbreken in het dossier, ofwel sommige digitaal geboren stukken.

Voor het rapport "nulmeting digitale archiefvorming" klik hier

Ook de VIAG is actief om het terrein van I&A en Documentaire informatievoorziening te verbinden. Als VIAG nemen wij deel in 3 werkgroepen vanuit archief 2020: Kwaliteitssysteem (digitaal) archiefbeheer

Functioneel ontwerp e-depot en

Handreiking Strategisch Informatieoverleg (SIO).

Daarnaast zijn wij samen met SOD en EMC bezig om te komen tot een handreiking voor gemeenten.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig