Informatieveiligheid heeft aandacht raadsleden

18-12-2014 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

Raadsleden zien informatieveiligheid als een belangrijk thema; het heeft de aandacht. Zeker in de uitvoering van hun werk is een meerderheid van de raadsleden alert op informatieveiligheidsrisico’s. Bij maar liefst 70% van de gemeenteraden is informatieveiligheid belegd in de portefeuille van een van de raadsleden. Dit blijkt uit onderzoek van de Taskforce BID. Structurele aandacht vanuit de raad richting de organisatie verdient echter versterking. Harro Spanninga, verantwoordelijke voor het account gemeenten bij de Taskforce BID, presenteerde de onderzoeksresultaten op 24 november tijdens de algemene ledenvergadering van Raadslid.nu.

Belangrijke rol De Raad vervult een belangrijke rol waar het gaat om informatieveiligheid. Zij kan sturen en controleren op zaken rondom informatieveiligheid. Het vraagt om dagelijkse aandacht. Zeker nu de landelijke politiek ‘digitale overheidsdienstverlening’ als speerpunt heeft gekozen. Met de decentralisaties komt tevens een groeiende hoeveelheid privacygevoelige informatie bij gemeenten te liggen. Als deze gegevens onbedoeld op straat komen te liggen dan kan dit, naast financiële en technische gevolgen, ook het imago van de gemeente en bestuurlijke verantwoordelijken beïnvloeden. Het kan zelfs leiden tot een verlies aan vertrouwen bij burgers. Kortom, de continuïteit van de dienstverlening en het vertrouwen van burgers dienen centraal te staan als het om informatieveiligheid gaat. Periodiek bevragen Daarom is het van belang dat de Raad vanuit haar controlerende functie informatieveiligheid periodiek bevraagt aan het college van B&W en niet alleen wanneer er incidenten plaatsvinden. Op die manier weet de raad zeker dat informatieveiligheid geborgd wordt binnen de organisatie. Kortom, het gaat er niet alleen om dat een raadslid weet hoe de gemeentelijke organisatie informatieveiligheid tot in de details borgt, het gaat er vooral om dát een raadslid weet dat het wordt geborgd en dat de gemeente stuur zet op het onderwerp. Gezamenlijk initiatief Dit onderzoek over informatieveiligheid onder raadsleden is een gezamenlijk initiatief van Raadslid.nu en de Taskforce BID.

Met dit onderzoek willen Raadslid.nu en Taskforce BID het onderwerp informatieveiligheid bij raadsleden onder de aandacht te brengen. Meer informatie

Rapport Informatieveiligheid en de Raad Met de hamer op tafel.

U kunt ook een papieren versie van het rapport opvragen via: info@taskforcebid.nl.

Taskforce BID

VNG-dossier informatieveiligheid

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig