Jaarplan 2012

 

Missie

Op de website vindt u een pagina over de Missie van de VIAG.
die betaat uit een aantal onderdelen:

  • Waar staat de VIAG voor
  • Doelstelling, Visie en Beleid
  • De toekomst
 

Waarom de VIAG?

De toegevoegde waarde van de VIAG voor haar leden kan onder verdeeld worden in de volgende aandachtsgebieden:
 
Het bieden van een platform voor onze leden zodat men elkaar weet te vinden en om onderling kennis kan uitwisselen
 
Zorg voor dragen dat de cordinatoren I&A gehoord worden op landelijk niveau zodat binnen gemeenten beter invulling gegeven kan worden aan informatiemanagement
 
Onze leden informeren over de landelijke ontwikkelingen door het organiseren van workshops, congressen en het jaarlijkse productboek: “Met ICT de crisis overwinnen
 
 
Het bestuur geeft invulling aan het werkplan met daarin onder andere:
  • verkorte weergave
  • portefeuilleverdeling
  • public relations
 

Randvoorwaarden

 
Om aan bovengenoemde activiteiten te kunnen uitvoeren, is een goed bestuurlijk en ondersteunend apparaat noodzakelijk. Om beter invulling te geven aan de regierol van het bestuur zal waar mogelijk de uitvoering meer neergelegd worden bij onze dienstverleners. Om over een zo breed mogelijk draagvlak te beschikken wordt dit jaar geïnvesteerd op uitbreiding van onze leden bij gemeenten die nu nog geen lid van de VIAG zijn.
 
Om het gehele document in PDF formaat te downloaden klikt u hier....
 
 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig