2017-03-24 - VIAG Algemene Ledenvergadering 2017

Tijdstip

24-03-2017 14:15   tot   24-03-2017 15:00

Beschrijving

AGENDA

Datum 24 maart 2017
Tijd 14:15 uur
Locatie Amersfoort

 

Agenda:

 1. Concept notulen ALV 18 maart 2016
  1. Voorgesteld wordt de conceptnotulen goed te keuren.
 2. Verslag door voorzitter over activiteiten van afgelopen periode (zie jaarverslag)
 3. Financiën
  1. Financieel jaarverslag
  2. Décharge bestuur over het boekjaar 2016
  3. Benoemen controle cie 2017
 4. Plannen 2017
  1. De voorzitter schetst  de plannen voor 2017 (zie jaarverslag)
  2. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2017 (zie jaarverslag)
 5. Bestuurswijzigingen
  1. Ontheffing voorzitter met een jaar verlengen
  2. Peter van Gastel benoemen tot nieuwe penningmeester
 6. Rondvraag en afsluiting

Klik hier voor het jaarverslag en de financiele stukken

Locatie

Princess Hotel Amersfoort
Stichtse Rotonde 11
3818 GV Amersfoort

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig