Nieuws vanuit de VNG archiefcommissie

Twee berichten vanuit de VNG archiefcommissie:

 

Maar eerst nog even terugkijken waar de VNG adviescommissie Archieven voor staat:

  1. een ontwerpselectielijst van archiefbescheiden van gemeenten en intergemeentelijke organen op te stellen en te onderhouden. Ter uitvoering van deze wettelijke taak, vastgelegd in artikel 5 Archiefwet 1995, die de leden aan de VNG hebben gemandateerd dient een zogenoemde Strategisch Informatieoverleg te worden gevoerd; en
  2. de VNG vaktechnisch en beleidsmatig te adviseren omtrent het archiefbeleid. Dit door instrumenten en handreikingen te ontwikkelen voor het gemeentelijke archief- en informatieveld. De Adviescommissie zet zich vanuit haar expertise ervoor in om het belang van archieven uit te dragen door agendering en bewustwording te stimuleren en door gerichte adviezen over wetgeving, projecten en aan lokale instituties en organisaties die met informatiebeleid en –beheer bezig (moeten) zijn.

 

  1.        Benoeming nieuwe Adviescommissie

Als VIAG kunnen we participeren in deze adviescommissie.

Wij roepen leden op dit zich bezighouden met de archiefkant in onze digitale wereld om zich kandidaat te stellen voor deze adviescommissie. Bekijk wel de profielschetsen <link naar document 2.3.1. Notitie archiefcommissie 2018-2022 Archiefcommissie.28-06-2018> zoals deze zijn opgesteld om te kijken wat de verwachtingen zijn.

 

  1. Wetswijziging van de archiefwet in voorbereiding om de overbrengingstermijn te verkorten

Er is een wetswijziging van de archiefwet in voorbereiding om de overbrengingstermijn te verkorten.

Om dit te kunnen moeten er ook E-depots beschikbaar zijn en is er extra aandacht nodig voor het duurzaam ontsluiten van digitale archieven. Ook de samenhang met de Wet Open Overheid wordt genoemd.

 

Uitgebreidere informatie vind je in de stukken:

  • Thema’s archiefcommissie en urgentie voor gemeenten: <link naar 2.3.2. Thema's archiefcommissie 2018-2022.Archiefcommissie.28-06-2018.pdf>
  • Brief VNG over “Verkorting termijn overbrenging naar archiefbewaarplaats” <link naar 5.2.3. 20171024_brief-kabinet_verkorting-termijn-overbrenging-naar-archiefbewaarplaats.Archiefcommissie.28-06-2018 >
  • Brief ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over “Aanpassen Archiefwet en motie-Segers” <link naar 5.2.2. kamerbrief-over-aanpassen-archiefwet-en-reactie-op-motie-segers.Archiefcommissie.28-06-2018 >

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig