Archief 2020

Archief 2020 stimuleert en ondersteunt projecten die zorgen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. De projecten kunnen een landelijke of decentrale aanpak hebben. De viag participeert in een aantal projecten.

Uit een inventarisatie blijkt dat bij een klein aantal overheidsorganisaties inmiddels een SIO is ingericht of dat er plannen zijn om een SIO in te richten.

Archiefvormers staan voor de uitdaging om het archief van de toekomst (en de daarvoor benodigde voorzieningen) in te richten. Decentrale overheden besluiten autonoom over de koers die ze hierbij volgen, ze hebben een eigen verantwoordelijkheid als archiefvormer en zorgdrager.

In opdracht van het project Archiefinnovatie decentrale overheden (AIDO) werkt een projectgroep vanaf maart 2014 aan een handreiking voor een kwaliteitssysteem voor het archiefbeheer. Dit hangt samen met de wettelijk voorschriften in artikel 16 van de Archiefregeling.

 

Meer informatie over Archief 2020 vind u op de website van Archief 2020

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig