Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2021 nr. 17

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2021 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

 

veel leesplezier!

6 oktober 2021- VIAG nieuwsbrief jaargang 2021, nr. 17

 

Taskforce Samen Organiseren

De Taskforce Samen Organiseren bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren met een link naar diverse vakverenigingen zoals VIAG en IMG. De Taskforce is adviserend richting het College van Dienstverleningszaken van de VNG, maar heeft ook een eigenstandige rol en taak. De Taskforce is ingesteld om de uitvoeringspraktijk en de ervaring uit de gemeentelijke werkorganisatie toe te voegen aan...

Prinsjesdag en de prioriteiten voor de digitale overheid

Tijdens Prinsjesdag 2021 was er veel aandacht voor de woningmarkt, de zorg en de veiligheid. Wat dieper in het koffertje vonden we de plannen voor de digitale overheid. Want: een goed functionerende digitale overheid is – zeker in crisistijd – essentieel om de maatschappij draaiende te houden. Het kabinet heeft voor de digitale overheid de volgende prioriteiten voor 2022, in lijn...

Oproep aan de nieuwe Tweede Kamercommissie Digitale Zaken

De samenleving en het bedrijfsleven lijken sneller mee te gaan met de digitalisering dan de overheid. De mogelijkheden zijn eindeloos op de digitale snelweg, maar we missen vangrails en bewegwijzering. We laten de nieuwe Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken daarom weten wat voor ons prioriteit heeft.

Op 28 september 2021 is het Rondetafelgesprek voor de Kamercommissie Digitale Zaken. Voor...

Kabinet start met digitale inhaalslag

Het demissionaire kabinet wil honderden miljoenen in de technologie- en chipsector steken. Voor deze kapitaalinjectie mag Nederland van Brussel strenge staatssteunregels overboord kieperen. Zo probeert de Europese Unie een vuist te maken tegen de toenemende afhankelijkheid van landen als China en de Verenigde Staten.

Nog dit jaar wil het kabinet 300 miljoen euro uittrekken. De plannen zijn met...

Informatieveiligheid is kerntaak van raad en college

 

Informatieveiligheid kun je niet overlaten aan de IT-afdeling: het vraagt continu aandacht van raad en college. De gemeentelijke dienstverlening staat immers op het spel als de beveiliging niet goed geregeld is. Aldus Joost de Jong, tijdelijk wethouder in Eindhoven, in een interview op iBestuur.

Joost de Jong nam tijdelijk het wethouderschap in Eindhoven over en schrok van de aandacht...

NCSC publiceert factsheet Zero Trust

Het NCSC publiceerde een handzame factsheet over Zero Trust. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om gebruik te maken van Zero Trust-principes bij het beveiligen van hun IT-infrastructuur. Zij zoeken een beveiligingsmodel dat zich effectief weet aan te passen aan de complexe moderne omgeving waarin medewerkers op afstand werken, veel gebruik wordt gemaakt van software-as-a-service of...

Open source is de weg die we opgaan

De staatssecretaris wil er geen misverstand over laten bestaan: de overheid zet in op open source. De transparantie, veiligheid en innovatieruimte die open source biedt bepalen dat doel, schrijft Knops (Binnenlandse Zaken, CDA). Hij probeert hiermee de twijfels bij Tweede Kamerleden weg te nemen.

Het doel

De Kamerleden lijken al langer te twijfelen over het enthousiasme van de regering om voor...

Urgente problemen bij platform Wet Open Overheid

Het platform dat gebruikt zal moeten worden voor de Wet open overheid voldoende is misschien onvoldoende ontwikkeld. Er is nog geen strategie voor de aansluiting van decentrale overheden en de kosten die zij hierbij gaan maken zijn onduidelijk. Op 28 september behandelt de Eerste Kamer de wet die voor meer transparantie moet zorgen en in aanloop daarnaar uiten de VNG, het IPO en de UvW hun...

Zwolle maakt digitale strategie voor en met de stad

Wat zijn de vraagstukken zijn die inwoners en ondernemers van Zwolle bezighouden? En hoe kan digitalisering daaraan bijdragen? 4 maatschappelijke vraagstukken en 4 speerpunten vormen de kern in de Zwolse digitale strategie.

Michiel van Willigen | wethouder Digitale transitie in Zwolle.”We geloven dat we nog effectiever kunnen zijn als we als stad gezamenlijk keuzes maken over het...

iBestuur Congres 2021: nog even terugkijken

‘Digitalisering is van iedereen.’ 1 van de conclusies in het plenaire debat tijdens het iBestuur Congres 2021. Ook het belang van aandacht voor de ethische kant van digitalisering kwam naar voren. Net als het vereenvoudigen van processen. Deelnemers aan het debat waren onder andere Loes Mulder, secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en...

Cyberaanvallen kunnen leiden tot een grote ramp

Nanning Mol is burgemeester van de gemeente Laren en actief in het landelijk overleg cyberburgemeesters. Daarnaast is hij lid van de Taskforce Cybercrime regio Midden-Nederland. Hij weet dus als geen ander hoe belangrijk het onderwerp cyberveiligheid is: “Natuurlijk is het is niet leuk om steeds een extra beveiligingsdrempel op te werpen. Maar 1 zwakke plek kan leiden tot een grote...

Europa: meer samenwerken om digitale ambities te bereiken

Er is in Europa meer gestructureerde samenwerking nodig om de digitale ambities te bereiken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen en de uitgangsposities van de lidstaten.

Daarvoor pleit de Europese Commissie bij de jaarlijkse State of the Union, de Europese troonrede. De samenwerking uit zich onder andere in betere monitoring, jaarlijkse evaluatie van de plannen...

Trendupdate: digitalisering en mensenrechten

De ontwikkelingen in de informatiesamenleving gaan snel. De VNG brengt daarom regelmatig trends onder de aandacht met Trendupdates. Deze keer gaan we dieper in op digitalisering en mensenrechten.

De fundamentele aard van de digitale transformatie maakt dat mensenrechten onder druk kunnen komen bij de inzet van nieuwe technologieën. Eind augustus kwam een bericht naar buiten over Clearview...

CIP organiseert masterclass ethiek

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming verzorgt de masterclass Ethiek, met 3 podcasts en 3 webinars. Deelnemers krijgen inzicht in de begrippen ethiek en data-ethiek, de laatste ontwikkelingen en de praktische toepassingen.

Programma

De eerste podcast staat inmiddels live. De gespreksleiding is in handen van journalist en podcastmaker Robin Rotman, hij gaat in...

Investeer in cybersecurity, niet eenmalig maar blijvend

Foto: Sicco van Grieken

Sinds 1 november 2020 heeft de Rijksoverheid haar eerste Chief Information Security Officer (CISO). Aart Jochem is het boegbeeld van informatiebeveiligings- en privacy beleid. “Door de onderlinge afhankelijkheden is het belangrijk samen te werken. In de dagelijkse aanpak en als het misgaat. Kloppen de draaiboeken en contactlijsten nog, weten we elkaar te...

De voordelen en risico’s van data en algoritmen

 

De overheid maakt, net als veel andere organisaties, gebruik van data en algoritmen. Dat biedt voordelen, maar kent ook risico’s.

Het ‘digitale minimagazine voor professionals’ Overheid, data en algoritmen van de Nationale ombudsman gaat hier verder op in. Hoe gaat de overheid met de risico’s om? En wat moet je als professional nog meer weten over data...

Deelname aan Tallinn Digital Summit 2021

Staatssecretaris Knops heeft deelgenomen aan de vierde editie van de Tallinn Digital Summit in Estland. Op de agenda onder andere digitale innovatie, het vermijden van bureaucratie en een effectievere digitale overheid.

Trusted Connectivity

De Tallinn Digital Summit is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar internationale bewindslieden, maar ook bedrijven en beleidsmakers ervaringen en...

Evenementen

 
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl