Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 20

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

18 november 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 20

 

Aanmelden VIAG CONGRES 2020 - VEERKRACHT VAN GEMEENTES- ALS HET ER TOE DOET!

 

Heeft u maandag de extra nieuwsbrief vooraankondiging uitnodiging online VIAG congres 1 december 2020 gelezen?

Het is jammer dat het congres niet live door kon gaan, maar voor het komende congres op 1 december 2020, hebben wij een virtuele omgeving ontwikkeld waarmee we u in staat stellen om alle features van een traditioneel evenement, virtueel te kunnen ervaren! Het congres is gratis.

...

Oproep invulling kennissessie digitaal VIAG Congres 1 december 2020

Beste VIAG-leden,

 

De komst van het coronavirus COVID19 heeft een enorme invloed op ons dagelijks leven en werken. In korte tijd zijn we massaal gaan thuiswerken en is ook de dienstverlening naar de klant/burger waar mogelijk verder gedigitaliseerd. Projecten die normaal maanden of zelfs jaren doorlooptijd hebben, moesten nu soms in enkele weken gerealiseerd worden. Een...

Spannende overheidsbrede oefening sluit cybersecuritymaand af

 

“Het gaat om het ervaren van een cyberincident”

De fictieve gemeente Pietersgrave werd 26 oktober 2020 opgeschud door een ernstig cyberincident. Nu was het een cyberoefening, maar wat doet u als het uw gemeente, provincie of waterschap betreft? Marieke van Wallenburg (BZK): “We moeten samen blijven oefenen, oefenen en oefenen. ”Deze overheidsbrede...

Innoveren met behulp van handige toolboxen

 

Een toolbox helpt bestuurders en ontwikkelaars met ethisch verantwoord innoveren.

Innoveren is binnen de overheid een belangrijk thema. Maar hoe doe je dat precies? Een aantal organisaties heeft hun methoden en tools samengebracht in handige toolboxen. Ieder met zijn eigen focus en inhoud. De toolboxen staan gebundeld op de website van DigiCampus en zijn voor iedereen te...

Gegevens BRP worden niet versleuteld

 

De gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) worden (voorlopig) niet versleuteld. En gemeenten zijn en blijven verantwoordelijk voor de BRP. Dat schrijft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer.

De versleuteling van gegevens van burgers in basisadministraties en andere privacygevoelige informatie in basisregistraties was opgenomen in het regeerakkoord. Voor de...

Werk mee aan een landelijke datastrategie

Het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) werkt, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan een nationale datastrategie. Het LED vindt het belangrijk om verschillende stakeholders te betrekken bij de uitwerking. Daarom is er een enquête online gezet om een goed beeld te krijgen van wat absoluut niet mag ontbreken in de...

Breng DigiHulplijn onder de aandacht met toolkit

Niet iedereen kan zich redden in de digitale wereld. Om hen te helpen is er nu de DigiHulplijn. Daar helpen vrijwilligers mensen – vooral ouderen – met hun digivraag. Overheidsorganisaties kunnen ouderen en minder digivaardigen in hun omgeving op weg helpen naar goede hulp. Help ook mee, en gebruik de Toolkit.

Hulp vragen

De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van...

Datagestuurd werken: doelen als startpunt

De meeste dataprojecten bij een gemeente beginnen met de vraag: wat willen we weten? Maar dat zou volgens Tom Pots moeten zijn: wat willen we bereiken? Vaak zijn de doelen niet duidelijk, abstract of zelfs afwezig. ‘Ik heb gemerkt dat als je niet weet wat je wilt bereiken, je zeker niet weet wat je wilt weten en dan is de kans op goed gebruikte data-analyses heel klein.’

Tom Pots...

Digitalisering is politiek

Als we de uitvoering willen verbeteren, dan moeten we erkennen dat IT een randvoorwaarde is voor beleid. Net zoals geld en mensen dat zijn. Dat schrijft Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, op Binnenlands Bestuur.

Om de uitvoeringskracht van de overheid te verbeteren, zullen bestuurders voldoende kennis moeten hebben van IT, stelt...

Tweede week van Grip op Informatie

Van donderdag 19 tot en met donderdag 26 november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. Deze week bestaat uit twaalf webinars en expertsessies, verspreid over vijf dagen. De bijeenkomsten staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Het initiatief voor deze week komt voort uit...

Omgevingswet-ICT nog niet op orde

De enorme druk op de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de vertraagde oplevering van een van de uitwisselingsstandaarden speelden een hoofdrol in het jaar uitstel van de Omgevingswet. De tijdsdruk wordt er niet minder door, en de opgave draait niet alleen om software. Dat meldt iBestuur.

Rust

Opluchting, dat was de algemene teneur toen minister Ollongren...

Voorkom overname Whatsapp door criminelen

Gemeenten melden bij de informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG een toename van pogingen tot Whatsappfraude. Eerder waarschuwden de politie en het openbaar ministerie al voor een toename. Criminelen kunnen met behulp van een zescijferige code een Whatsapp-account overnemen op een manier die bedoeld is voor mensen die een nieuwe telefoon hebben en hun account willen overzetten....

Winnaars Overheidsawards 2020 bekend

Esther Lieben is uitgeroepen tot de Overheidsmanager van het Jaar 2020 en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tot de Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. De uitreiking vond online plaats en werd bekeken door een groot publiek via de livestream. De gehele uitzending is hier terug te zien.

Vol trots namen Esther Lieben (Commandant Brandweer Haaglanden/Directeur Veiligheidsregio...

WhatsApp nog geen plek in phishing test

De phishing test is een beproefd middel om ook ambtenaren bewuster te maken van informatiebeveiliging. Maar om het aantal veiligheidsincidenten terug te dringen, is meer nodig dan een instinkmail alleen.

In veel gemeenten krijgen medewerkers regelmatig – zo’n twee keer per jaar – vanuit de eigen organisatie een phishing test voor de kiezen. Phishing tests zijn een...

Dienstverleners Omgevingswet presenteren zich aan u!

 

Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet? Op welke manier kunt u structureel ontzorgd worden? Hoe kunt u uw kennis en kunde vergroten om de transitie naar de Omgevingswet te maken? Tijdens de week van de dienstverleners Omgevingswet, van 23 tot en met 27 november a.s., krijgt u hier antwoord op en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen.

...

Evenementen

 
01-12-2020 Digitaal VIAG congres 2020
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl