Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 17

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

7 oktober 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 17

 

VIAG digitaal congres 3 november 2020


 

 

 

 

Save the date!!

Op dinsdag 3 november aanstaande zal het digitale VIAG congres worden georganiseerd. Blokkeer deze dag alvast in uw agenda. Het programma verschijnt binnenkort.

 

Algemene Ledenvergadering GV Centric op 6 november 2020

De voorbereidingen zijn in volle gang: op 6 november a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging Centric gehouden, van 14.00 tot 15.00 uur.

Eind september versturen we de uitnodiging voor dit jaarlijkse overleg naar onze contactpersonen. De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden in IJsselstein.

Jos de Groot: “We moeten voorbij Covid-19 kijken”

Jos de Groot, directeur Digitale Economie ministerie EZK

Er is de afgelopen tijd in de hele samenleving veel in beweging gezet op het gebied van digitalisering. We hebben vorig jaar de Digitaliseringsstrategie 2.0 bekend gemaakt. Met deze  strategie hebben we een nieuwe beweging in gang gezet; een gezamenlijke agenda om de maatschappelijke en economische kansen van...

ICT/Informatiebeleid in de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd

 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Volgens het kabinet heeft de intelligente lockdown het belang van digitalisering laten zien, maar er is ook gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking zonder hulp digitaal vastloop. Om burgers te helpen digitaal vaardiger te maken, is de actie #allemaaldigitaal opgezet. In 2021 gaat deze inzet onverminderd door.  

Ook de...

EU Hof van Justitie verklaart Privacy Shield verdrag ongeldig

Op 20 juli jongstleden heeft het EU Hof van Justitie het EU-VS Privacy Shield verdrag ongeldig verklaart. Dit verdrag was opgesteld zodat organisaties binnen de EU persoonsgegevens konden overdragen aan de VS zonder dat daarbij de AVG overtreden werd. Nu dit verdrag niet langer geldig is, is het onduidelijk hoe het nu verder moet met data die in de VS (of bij een Amerikaans bedrijf)...

Finalisten ‘Overheidsmanager van het Jaar’ 2020 bekend!

Den Haag, 17 september 2020 - De jury, onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe), presenteert met trots de drie finalisten die meedingen naar de titel Overheidsmanager van het Jaar 2020. Zij geven volgens de jury het beste invulling aan het thema van dit jaar: ‘Tussen Systeem en Maatwerk’.

Jacqueline de Jager

Programmadirecteur...

“Agenda’s verbinden om daarna samen te kunnen versnellen”

 

Maarten Schurink, secretaris-generaal van BZK

NL Digibeter stimuleert de innovatie van de digitale overheid zonder een centrale rol op te eisen voor het ministerie van BZK. Samenwerking tussen BZK en andere partijen is dus essentieel.

NL Digibeter is een beleidsagenda die we samen met andere overheden hebben opgesteld en continu actualiseren. We kunnen deze agenda natuurlijk...

Rathenau: digitalisering zelden op agenda gemeenteraad

Gemeenten maken op dit moment volop gebruik van digitale technologie en zien steeds meer nieuwe mogelijkheden op dit terrein. Digitalisering zorgt voor grote veranderingen binnen gemeenten. Toch spreken gemeenteraadsleden maar zelden over de maatschappelijke en sociale gevolgen ervan. Dat concludeert het Rathenau Instituut, en ontwikkelde een 5-stappenplan om raadsleden op weg te helpen.

Er...

Aanscherping en uitbreiding van maatregelen noodzakelijk voor een cyberweerbare samenleving

De Cyber Security Raad (hierna de raad) stelt dat aanscherping en uitbreiding van de huidige maatregelen voor cybersecurity noodzakelijk zijn voor een cyberweerbare samenleving. Dat staat in het advies dat de raad vandaag heeft gepubliceerd. Ondanks alle goede stappen die we zetten, is onze cyberweerbaarheid nog niet overal voldoende op orde en dat maakt ons kwetsbaar.

In het advies dringt de...

Brussel wil 8 miljard euro in ontwikkeling supercomputers steken

Krachtige, geavanceerde computers 'essentieel' voor digitale capaciteit Europa.

De Europese Commissie wil 8 miljard euro steken in de verdere ontwikkeling van supercomputers. Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager zijn krachtige, geavanceerde computers essentieel voor de digitale capaciteit van Europa. Het dagelijks EU-bestuur wil de investeringen opvoeren om een plaats in de wereldtop van...

Finalisten verkiezing beste overheidsorganisatie van het jaar 2020 bekend!

Den Haag, 22 september 2020 - De finalisten van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020 zijn bekend. Tien overheidsorganisaties hielden in de Werkspoorfabriek in Utrecht een pitch voor de jury, onder leiding van juryvoorzitter Jan van Zanen: “Het waren veelzijdige Nederlandse overheden die ons lieten zien met hoeveel toewijding er wordt gewerkt voor de publieke zaak....

Digitale toegankelijkheid gaat de hele organisatie aan

1 op de 5 Nederlanders heeft moeite om de digitale informatie en diensten van de overheid te gebruiken. Daarom is het heel belangrijk dat overheidswebsites voor iedereen toegankelijk zijn. Vanaf 23 september geldt hiervoor een wettelijke verplichting.

“Het gaat erom dat niemand wordt belemmerd of afhankelijk is van andere personen om dienstverlening van de overheid af te...

Artificiële Intelligentie en publieke waarden

Op de nieuwe 'kennisbank AI en publieke waarden' kunnen geïnteresseerden terecht voor bijvoorbeeld Kamerstukken en wetenschappelijk onderzoek over deze thema’s. De website is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Er zijn meer dan 130 rapporten en onderzoeken over kunstmatige intelligentie en mensenrechten en dat zal aangevuld blijven worden. De kennisbank...

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2021/2022

Drie recente gebeurtenissen laten zien dat de risico’s in de informatiebeveiliging voor de lokale overheid manifest zijn en de gevolgen zich niet beperken tot de digitale wereld. Zo brachten kwetsbaarheden in Citrix begin 2020 het thuiswerken bij veel Nederlandse overheidsorganisatie tot stilstand, enkele maanden later werd thuiswerken door de coronamaatregelen in veel gevallen de enige...

Onoplettende ambtenaar is grootste cyberbedreiging

De gemeentelijke informatievoorziening is kwetsbaar. Dat concludeert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) in het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/2022, dat op 25 september jl. is verschenen. De belangrijkste bedreiging vormen menselijke vergissingen.

Incidentrapportages 

De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy...

G40: meer samenwerken in smart city-projecten

Gemeenten moeten meer samenwerken in het opzetten van projecten en onderzoeken voor slimme toepassingen en digitale technieken in wonen, klimaat, mobiliteit en energietransitie. In de 40 grootste gemeenten blijken er ruim 400 Smart City-initiatieven te zijn ontwikkeld, maar regelmatig wordt het wiel opnieuw uitgevonden, zo concludeert de G40 zelf in een inventarisatie. 

Pilots

Sinds het...

Jongeren geven ministerie van BZK advies over digitale identiteit

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt het advies van de Jongerenambassadeurs omtrent digitale identiteit

Een panel van 13 jongerenambassadeurs heeft een adviesrapport overhandigd aan staatssecretaris Raymond Knops. In het rapport adviseren zij over welke rol de overheid moet spelen in de digitale identiteit van jongeren. De...

ICT-kosten gemeenten 2019 stijgen opnieuw, van transformatie maar weinig sprake

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen in 2019 naar 86 euro. Een stijging van 2 euro per inwoner vergeleken met het jaar daarvoor. Niet niks, maar gecorrigeerd voor inflatie ook niet noemenswaardig. Zeker niet als we de kosten(stijging) afzetten tegen het sterk toegenomen belang en potentieel van ICT. Van digitale transformatie is in gemeenteland dan ook nog te weinig sprake, zo...

Digitale veiligheid van de overheid, we werken er samen aan!

 

Bas den Hollander en Désirée Geerts

In 2020 werd de digitale samenleving en ook de overheid zwaar op de proef gesteld. Uit verschillende incidenten bleek hoe inventief, veerkrachtig maar tegelijk ook kwetsbaar de Rijksoverheid is. Het begon met de Citrixcrisis in januari. Softwarebedrijf Citrix maakte begin van het jaar bekend dat er een ernstige kwetsbaarheid was ontdekt,...

Amsterdam en Helsinki hebben primeur met algoritmeregister

 

Amsterdam heeft samen met de Finse hoofdstad Helsinki de primeur met een eigen algoritmeregister.  “Algoritmen worden steeds belangrijker voor onze stad en we vinden dat iedereen het recht heeft om te weten welke we gebruiken en hoe ze werken”, twitterde de Amsterdamse wethouder Touria Meliani.

Voor- en nadelen

Het algoritmeregister is een overzicht van de...

Hans de Vries: “Digitalisering is de aorta van Nederland”

 

Hans de Vries – Directeur NCSC

Van gemeente tot chemische fabriek, van bank tot drinkwaterbedrijf – in steeds meer organisaties in Nederland heeft ICT een onmisbare plaats ingenomen. Dat biedt kansen maar tegelijkertijd zien we dat het aantal cyberincidenten toeneemt – incidenten met steeds meer impact. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Je zou kunnen zeggen:...

Evenementen

 
01-12-2020 Digitaal VIAG congres 2020
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl