Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 16

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

23 september 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 16

 

Prinsjesdag: zorgen dat iedereen digitaal mee kan doen

Uit de Troonrede en de Miljoenennota volgen maatregelen voor de digitale overheid. Het kabinet wil dat de digitale dienstverlening van de overheid voor zoveel mogelijk mensen te gebruiken is. En wil daarvoor de volgende maatregelen nemen.

Iedereen moet digitaal mee kunnen doen

Tijdens corona kunnen al veel mensen hun zaken digitaal met de overheid regelen. Het Rijk wil nog veel meer mensen...

Rijk onderzoekt gegevensverwerking Google

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat door Privacy Company onderzoeken of Google zich aan de privacyregels houdt. Dat gebeurt met een data protection impact assessment (DPIA), die vermoedelijk dit najaar wordt afgerond. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat aan AG Connect. De toets betreft ook hoe er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van ambtenaren

Maatregelen
...

Gemeenten gaan inkoopvoorwaarden kunstmatige intelligentie delen

Gemeenten gaan gezamenlijke inkoopvoorwaarden gebruiken voor de inkoop van kunstmatige intelligentie en algoritmen. De set is ontwikkeld door gemeente Amsterdam met juristen van Pels Rijcken, KPMG en Finse AI-experts van Saidot. Alle gemeenten kunnen deze gebruiken bij inkoop.

VNG maakt in het nieuws in het ‘AI Magazine’ bekend. In diverse gemeenten wordt AI al toegepast, zoals bij...

“Innovatie en samenwerking zijn sleutelbegrippen”

Foto Martijn Beekman/ministerie BZK

“Corona heeft ons duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we zijn geworden van digitalisering, welk potentie erin schuilt en welke kracht eruit gaat van ‘gewoon doen’. Innoveren en samenwerken zijn daarbij de sleutelwoorden. Maar laten we het momentum ook aangrijpen om meer moeite te doen om digitaal minder vaardige Nederlanders de hand te...

EU-Richtlijn Open Data kan geld en tijd gaan kosten

 

De invoering van een Europese open datarichtlijn kan veel gevolgen hebben voor gemeenten, afhankelijk van hoe de wet geïnterpreteerd wordt. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over data-eigendom of wanneer Europa vraagt om data die gemeenten nog niet beschikbaar hebben.

Waardevolle datasets

De oude Europese richtlijn kan de ontwikkelingen niet bijhouden, dus komt er een nieuwe...

Nieuw label geeft inzicht in toegankelijkheid websites

 

Onlangs is een nieuwe versie van de invulassistent voor toegankelijkheidsverklaringen live gegaan. In deze update is een handig label toegevoegd met een afbeelding van de status van de website.  Het geeft inzicht in hoeverre de website aan de toegankelijkheidseisen voldoet. Het label wordt automatisch gegenereerd zodra de  invulassistent is afgerond en de ...

Shortlist kandidaten ’Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2020 bekend’

 

Den Haag, 8 september - De shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’ is bekend. Tien overheidsorganisaties zijn geselecteerd voor de tweede ronde. Het was een lastige keuze voor de jury, omdat er veel kwalitatief goede en originele inzendingen waren ingestuurd. 

De 10 organisaties op de shortlist zijn:

- Centrum Indicatiestelling Zorg...

Denk mee over het nieuwe Actieplan Open Overheid

Van 1 september tot en met 30 september verzamelt het Leer- en Expertisepunt Open Overheid ideeën voor  het Actieplan Open Overheid 2020-2022. Via een online consultatieformulier kunnen betrokkenen hun mening geven over welke thema’s een prominente rol in het plan moeten krijgen.  Daarnaast vinden er in oktober een aantal bijeenkomsten plaats om verder...

Zorgen over informatiebeveiliging bij gemeente Ridderkerk

Rekenkamer vindt dat gevoel van verantwoordelijk onvoldoende doorwerkt in de rest van de organisatie.

De beveiliging van de informatie op het gemeentehuis van Ridderkerk laat nog veel te wensen over. Onderzoek van de plaatselijke rekenkamercommissie legt tal van onnodige kwetsbaarheden bloot.

Dat blijkt uit het rekenkamerrapport Informatie in goede handen. De onderzoekers deden onder...

SBR: 3 ambities voor komende 5 jaar

Bedrijven, instellingen en overheden kunnen met Standard Business Reporting (SBR) eenduidig en veilig verantwoordingsdata delen. Bijvoorbeeld een belastingaangifte indienen bij de Belastingdienst, kredietrapportages aanleveren bij de bank, of het deponeren van een jaarrekening bij KVK. Onlangs zijn de ambities voor 2020-2025 vastgesteld.

3 Ambities

SBR publiceerde de nieuwe SBR-Roadmap, die...

Lancering nieuwe bodemdalingskaart

De nieuwe interactieve bodemdalingskaart 2.0 geeft inzicht in hoe Nederland verzakt, met een ongekend detailniveau van millimeters voor meer dan 40 miljard metingen over de afgelopen 4 jaar.

Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken en uitdrogende natuurgebieden. Nederland ligt in een rivierdelta en wordt daardoor hard geraakt door de huidige schommelingen in temperatuur en...

Hoe gemeenten grip op de blockchain kunnen krijgen

Blockchaintechnologie bevindt zich nog in de beginfase, maar gemeenten willen het graag toepassen. Daarbij wordt te weinig nagedacht over wie de regie heeft. Wetenschappers van de TU Delft en TNO ontwikkelden een kader waarmee de verschillende belanghebbenden, zoals gemeenten, beter kunnen bepalen wat er in de informatieketen komt te zitten.

Op gemeentelijk niveau wordt gesproken over het...

E-magazine: AI als instrument voor gemeenten

De VNG, het CBS, de gemeente Amsterdam en Code for NL publiceerden het e-magazine ‘AI als instrument voor gemeenten’. In 20 artikelen geeft dit digitale magazine een actueel beeld van de mogelijkheden, toepassingen en risico’s van AI (Artificial Intelligence) door gemeenten. Uiteenlopende praktijkvoorbeelden uit grote en kleine gemeenten komen aan bod. Experts,...

Doe mee aan de Stuiveling Open Data Award

Vanaf dinsdag 1 september kunnen publieke en private organisaties zich aanmelden voor de Stuiveling Open Data Award (SODA). Met deze award wil het ministerie van BZK zichtbaar maken wat er mogelijk is met open data. Daarnaast wil het ministerie het gebruik van open data bevorderen. De winnaar ontvangt 20.000 euro om de open data toepassing verder te ontwikkelen. De prijs wordt dit...

DigiD erkend als Europees inlogmiddel

DigiD is officieel erkend als Europees inlogmiddel. Hiermee voldoet DigiD aan de eIDAS-verordening. De lidstaten van de EU hebben nu 1 jaar de tijd om hun digitale infrastructuur en dienstverlening klaar te maken voor DigiD.

Daarna moet het mogelijk zijn om met DigiD in te loggen bij overheidsorganisaties in de Europese Unie.

De eIDAS-verordening heeft als doel dat online zaken regelen...

Evenementen

 
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl