Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 15

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

09 september 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 15

 

Centric beëindigt ondersteuning Internet Explorer 10 per 1 september 2020

 

Centric heeft besloten om de ondersteuning van Internet Explorer 10 te beëindigen per 1 september 2020. Microsoft heeft de ondersteuning van Internet Explorer 10 al eerder beëindigd.

Sinds 14 januari 2020 brengt Microsoft geen beveiligings- of niet-beveiligingsupdates meer uit voor Internet Explorer 10. Ook opties voor gratis en betaalde ondersteuning of wijzigingen in online...

Impact coronacrisis Waarstaatjegemeente

Het speciale dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten, onderdeel van dataplatform Waarstaatjegemeente, is uitgebreid met een aantal nieuwe indicatoren.

Zo is nu per gemeente het aantal zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder toegevoegd, net als het aantal meldingen over geluidsoverlast en het aantal toekenningen van de NOW-regeling, de...

Nog weinig “slimme” toepassingen in kleinere gemeenten

‘Grote gemeenten zijn duidelijk al een stap verder met smart city-toepassingen en hebben vaak specifiek beleid of kaders opgesteld over waar deze toepassingen aan moeten voldoen’, zegt senior inspecteur Anna Maj Drenth van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die alvast enkele eerste bevindingen van het lopende onderzoek deelt. ‘Kleinere gemeenten lijken nog maar...

Voorbeeld urenraming Functionaris Gegevensbescherming privacy

 

Tijdens het drukbezochte privacy (be-)spreekuur ‘Waar sta je als FG (deel 2)’ is gediscussieerd over de middelen die een verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking moet stellen aan de FG. De slides van dit bespreekbaar vindt u hier. Het blijkt in de praktijk lastig voor gemeentelijke FG’s om te adviseren hoeveel uren / FTE nodig zijn. Voor de berekening van deze...

Start migratie naar Oracle 19 Centric gebruikers

 

In maart dit jaar hebben heeft de GV Centric u geïnformeerd over de komende migratie van Oracle 12 naar Oracle 19. Inmiddels hebben zij van Centric bericht ontvangen dat zij Oracle 19 heeft vrijgegeven en kan starten met de uitrol ervan. De tijd die voor de uitrol beschikbaar is, is beperkt. Zij raden u daarom aan om hier nu mee te starten.

Oracle beëindigt haar...

Ambtenaren slecht op de hoogte van nieuwe website-eisen

Ambtenaren lijken niet goed op de hoogte van digitale toegankelijkheid van websites. Dat wordt duidelijk uit de raadpleging van het Ambtenarenpanel onder 530 overheidsmedewerkers. De meerderheid is niet goed op de hoogte van de verplichtingen die daarbij horen.

Moeite doen

Volgens de ondervraagde ambtenaren hebben hun werkgevers digitale toegankelijkheid hoog op de agenda staan....

Maatregelen set BBN2+ voor gemeenten (UPDATE)

Om risicomanagement hanteerbaar en efficiënt te houden, kiest de BIO voor een uitwerking van het risicomanagement op basis van drie basisbeveiligingsniveaus (BBN).

  • BBN1: op dit niveau ligt de nadruk op ‘wat mag minimaal verwacht worden?’
  • BBN2: op dit niveau ligt de nadruk op de bescherming van de meest voorkomende categorieën informatie volgens het principe ‘valt...

Aanbieding manifest ‘Dichterbij door digitalisering’

Staatssecretaris Knops biedt de Tweede Kamer het manifest ‘Dichterbij door digitalisering: Een manifest voor de Digitale Overheid in het (post) corona tijdperk’ aan.

Aanbiedingstekst:

De coronacrisis maakt dat we de afgelopen maanden - voor onze eigen veiligheid - meer dan ooit digitaal samenleven. We zijn als samenleving als het ware in een groot sociaal experiment terecht...

Nathan Ducastel: Digitalisering als smeerolie in de anderhalvemeter samenleving

 

Twee maanden na de start van de Nederlandse lockdown ging Nathan Ducastel in gesprek met iBestuur, onder andere over de rol van de overheid in de digitale transitie. “Als openbaar bestuur hebben we de laatste eeuwen verantwoording genomen voor de fysieke ruimte en het maatschappelijk verkeer, maar we moeten die ook voor de digitale ruimte gaan nemen.” Het is er tijd voor. De...

Woz-detailgegevens in de loop van 2021 over naar het Kadaster. Wat betekent dit voor u?

 

Zoals u hoogst waarschijnlijk weet, zal DataLand zijn activiteiten per 1 januari 2022 beëindigen. Tegelijkertijd is nagedacht hoe de landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar blijft. Het Kadaster zal hier op termijn zorg voor dragen. We weten nog niet precies op welk moment die transitie plaats zal vinden. Waarschijnlijk is dit ergens in de tweede helft van...

Register maakt toegankelijkheidsverklaringen voor iedereen vindbaar

Via de website toegankelijkheidsverklaring.nl kunnen overheidsorganisaties hun toegankelijkheidsverklaringen op 1 centrale plek vastleggen. Tot nu toe staan er al ruim 200 verklaringen in het register. Vanaf 23 september 2020 moeten overheidsinstanties de toegankelijkheidsnorm toepassen op al hun websites en apps. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, moet er in...

BAG Huidige Bevragingen bevordert kwaliteit dienstverlening

Kadaster heeft de API  BAG Huidige Bevragingen in productie genomen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en het voorbereiden van nieuw beleid.

Gegevens rechtstreeks afnemen

Een Application...

Doe mee aan het gebruikersonderzoek digitaal identiteitsbewijs

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is op zoek naar deelnemers voor een gebruikersonderzoek. De RvIG ontwikkelt momenteel een digitaal identiteitsbewijs genaamd vID. Dit is de digitale variant van het vertrouwde paspoort of ID-kaart in de vorm van een app op de smartphone. Het RvIG is specifiek op zoek naar deelnemers met een visuele of auditieve beperking, laaggeletterdheid of...

Evenementen

 
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl