Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2020 nr. 14

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2020 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

veel leesplezier!!

26 augustus 2020 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2020, nr. 14

 

Ledenraadpleging fusie VIAG - IMG

Het is alweer een tijd geleden dat op we 6 maart met verschillende collega’s bij elkaar hebben gezeten. Als besturen kijken terug op een productieve dag waar in de ochtend met elkaar gewerkt is aan verschillende thema’s. In de middag hebben we dit aan elkaar gepresenteerd en is er gesproken over denkrichtingen, waarbij  oplossingen maar ook bedenkingen en discussiepunten ter...

Vacature bestuurslid/penningmeester

Helaas gaat Peter van Gastel (gemeente Eindhoven) het VIAG bestuur verlaten en hebben we daarom een vacature voor bestuurslid en penningmeester. Wie wil ons team komen versterken?

Voor vragen kun je contact opnemen met Peter via petervangastel@viag.nl .Je kunt je bij hem ook aanmelden.

Het VIAG bestuur

Meedenken over een standaard Microsoft365 omgeving voor gemeenten?

Ook jouw gemeente is er vast mee bezig, het inrichten van een Microsoft365 werkomgeving. Dat is meer dan de cloudservices operationeel krijgen. Het gaat ook om een inrichting die voldoet aan eisen van continuïteit, informatieveiligheid, privacy en informatiebeheer. En het moet ook nog eens snel. Door de corona-crisis is in veel gemeenten de urgentie om nieuwe services toe te passen...

Agenda Digitale Overheid – NL DIGIbeter geactualiseerd

 

Op 29 juni 2020 stuurde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2020; de Agenda Digitale Overheid naar de Tweede Kamer. Dat beschrijft de voortgang van acties uit NL DIGIbeter 2019 en de acties voor 2020-2021. De Agenda Digitale Overheid NL – DIGIbeter is onderdeel van een drieluik...

Verdeling Innovatiebudget 2020 bekend: 24 projecten krijgen geld voor innovatie

24 projecten krijgen Innovatiebudget 2020 om hun innovatieve ideeën te realiseren. Selectiecommissielid Anneke Keller (hoofd Jumbo Tech Campus) over het Innovatiebudget: “Een mooi voorbeeld hoe overheid en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. De creativiteit van de 134 voorstellen was indrukwekkend. Ik kan niet wachten om de resultaten te zien.”

Gebruikers betrokken

De...

Cybersecuritybeeld Nederland 2020: Digitale risico’s onverminderd groot

 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hebben het Het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 gepresenteerd.  In het rapport constateren zij dat digitale risico’s onverminderd groot zijn en dat er een permanente digitale dreiging is in Nederland.  Daarnaast blijkt dat de digitale...

Update NDS gepresenteerd, extra geld voor AI

Het kabinet heeft een update en voortgangsrapportage van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat een overzicht van investeringen in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders en cyberveiligheid. Zo is er een extra financiering voor artificiële intelligentie (AI) bekend gemaakt.

...

Overstap naar nieuwe Koppelnet Publieke Sector voltooid

Alle overheidsorganisaties die zijn aangesloten bij Diginetwerk zijn over naar de nieuwe versie van het Koppelnet Publieke Sector (KPS).

Diginetwerk is het afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Zo kunnen gegevens op een veilige en betrouwbare wijze worden uitgewisseld.

Vitale infrastructuur

KPS valt onder vitale infrastructuur. Om continuïteit te...

Veilig, efficiënt en privacyproof data uitwisselen

Gemeenten en hun partners werken samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening: Common Ground. Een belangrijk onderdeel daarvan is NLX. Eelco Hotting van VNG Realisatie en Beryl Dreijer, privacy officer bij de gemeente Amsterdam, vertellen in een artikel in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie hoe NLX werkt en op welke manier het de privacy optimaal borgt.

Hoe werkt NLX

...

Nederland op de vierde plaats in digitaliserings-index EU

Het afgelopen jaar hebben alle EU-landen hun digitale prestaties verbeterd. Finland, Zweden, Denemarken en Nederland scoorden het hoogst in de Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Ze behoren volgens de index tot de wereldleiders op het gebied van digitalisering. De index rangschikt de kwaliteit van de digitale infrastructuur, de mate waarop het bedrijfsleven digitaal actief...

Toepassing veiligheidsstandaarden stijgt; naleving blijft aandachtspunt

Overheidsorganisaties passen steeds vaker informatieveiligheidstandaarden toe op hun websites en e-mails. Maar het groeitempo waarop dit gebeurt vlakt af. Dit blijkt uit de meest recente meting naar het gebruik van standaarden voor veilig internet. Een groot deel van de gemeten overheidswebsites en vooral e-mailservers voldoet nog niet (volledig) aan de afgesproken standaarden. ...

Datavoorziening voor opstellen Transitievisie Warmte

Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte opstellen, dat is één van de uitwerkingen van het Klimaatakkoord. De data die ze hiervoor nodig hebben, vinden ze in de nieuwe ‘Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving’. Mark van ’t Hof, projectmanager Energietransitie gemeente Oss, vertelt in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie dat deze...

Kamerbrief geeft duidelijkheid: burger geen eigenaar van persoonsgegevens

Moet een burger eigenaar zijn van zijn persoonsgegevens? Over die vraag is al veel gediscussieerd. 15 juni stuurde staatssecretaris Raymond Knops de brief met het antwoord op deze vraag naar de Tweede Kamer. “Beter om de persoonsgegevens van een burger zo veel mogelijk op een andere manier te beschermen.”

Meer regie

Eén van de speerpunten van het kabinet is om mensen meer...

Hoe om te gaan met de Cybercrisis, volgens de G4

Afbeelding: de Cyber-Crisis-Cirkel

De afhankelijkheid van digitale processen is inmiddels zo groot dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. De vier grootste gemeenten hebben daarom een gezamenlijke handreiking opgesteld. Hierin wordt beschreven wat te doen voor, tijdens en na een crisis, en er worden voorbeeldscenario's gegeven.

Warm

De ‘warme...

Geld voor gemeentelijke innovatie

De openbare ruimte teruggeven aan inwoners, de sociale cohesie èn de lokale economie versterken. En dat allemaal in één project, met financiering van de Europese Commissie. De gemeente Heerlen doet het, met ondersteuning van de VNG.

Beloning voor participatie

De gemeente Heerlen startte een project waarin men onderzoekt hoe de sociale samenhang vergroot kan worden. Dat...

Shortlist kandidaten Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 bekend

Den Haag, 22 juli 2020 - De shortlist kandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 zijn bekend! Uit alle inzendingen zijn zes overheidsmanagers geselecteerd voor de tweede ronde: de jurygesprekken. ‘Opnieuw waren er veel sterke inzendingen, maar deze zes fantastische overheidsmanagers sprongen er echt uit. We kijken ernaar uit met hen het gesprek aan te gaan in de...

Gevolgen ongeldigheid Privacy Shield voor gemeenten

Het Europees Hof van Justitie (HvJEU) heeft op 16 juli jl. een oordeel gegeven in de principiële zaak over de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS. De zaak was aangespannen, omdat in de VS onvoldoende bescherming zou bestaan tegen de toegang tot persoonsgegevens door de Amerikaanse overheid.

Privacy Shield ongeldig en modelcontracten onder omstandigheden...

Ondersteuning voor medeoverheden bij naleving Dienstenwet

De Europese Commissie heeft geconstateerd dat het centraal loket in Nederland niet optimaal functioneert. Het gaat dan specifiek over de online beschikbaarheid van informatie en procedures.

Het centraal loket is een belangrijk onderdeel van de Dienstenwet. De Dienstenwet is de Nederlandse invulling van de Europese Dienstenrichtlijn.

Informatie, procedures en bijstand

Bij het centraal loket...

“Samen investeren in verbetering datakwaliteit, gebruik en dienstverlening”

Koos Straver (l) en Ronald Slomp (r)

Stelsel van basisregistraties krijgt versterking

De overheid werkt steeds meer datagedreven en verbetert haar digitale dienstverlening. ‘Onder de motorkap’ levert het stelsel van basisregistraties daarvoor cruciale gegevens. Het ministerie van BZK (stelselverantwoordelijke) start een programma om de kwaliteit, het gebruik en de dienstverlening...

BRK Bevragen: efficiënter en effectiever gegevens gebruiken

Het Kadaster heeft de API BRK Bevragen in productie genomen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). BRK Bevragen is de eerste Haal Centraal API.

Geen kopieën meer

Gemeenten gebruiken voor hun processen gegevens uit de basisregistraties van de overheid. Zij slaan nog vaak zelf gegevens op in...

Tegen phishing: check veiligheid websites en e-mail

Forum Standaardisatie en internet.nl hebben een gratis test ontwikkeld om de veiligheid van websites en e-mailadressen te testen. Het werkt eenvoudig, vul een e-mailadres of website URL in en de test gaat van start. Binnen een minuut geeft de test het resultaat en wordt inzichtelijk gemaakt of  het betreffende e-mailadres of de website aan alle moderne standaarden...

Bekijk de MOOC ‘Overheid opent deuren voor startups’

Word ook innovatiever tijdens de zomermaanden, en bekijk ‘Overheid opent deuren voor startups’. Deze meest recente MOOC ( (Massive Online Open Course) gaat over het Startup-in-Residence-programma. Overheden nodigen daarin startups uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen.

Snel en dynamisch

Het programma brengt uitdagingen met zich mee voor de...

1 digitale strategie voor 12 provincies

De Interprovinciale Digitale Agenda (IDA)  is een belangrijk hulpmiddel om provincies te helpen met digitalisering. In de IDA werken provincies samen op verschillende thema’s zoals innovatie, data, dienstverlening en bedrijfsvoering. Op die manier wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie en strategie. Het belangrijkste doel is om diensten eenvoudiger en eenduidiger te maken...

Wet elektronische publicaties (WEP) per 1 januari van kracht

 

Op 1 januari 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te...

Evenementen

 
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl