Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik hier

Nieuwsbrief 2015, nr. 23

Bijgaand treft u de VIAG nieuwsbrief jaargang 2015 aan.

Door op de "kopregel" van ieder nieuwsitem te klikken wordt automatisch het gehele artikel in beeld gebracht

Wij wensen u veel leesplezier!

16 december 2015 - VIAG nieuwsbrief jaargang 2015, nr. 23

 

Online vijfdelige collegereeks Werken vanuit de bedoeling van start

Op zoek naar maatschappelijke meerwaarde

Den Haag, 18 november 2015,

Het werk van een ambtenaar moet waardevol zijn voor de maatschappij. Maar de vraag is: hoe zorg je als ambtenaar of het daadwerkelijk nut heeft. Het antwoord daarop krijg je in de online collegereeks Werken vanuit de bedoeling, die vanaf 23 november online vanaf 12.00 uur te zien is op omooc.nl.

In deze vijfdelige online...

Informatiemanagers onderschrijven ambities Omgevingswet

Op 17 november kwamen 25 informatiemanagers uit het gemeentelijke veld bijeen. Ze bespraken de conceptversies van het Visiedocument en de Doelarchitectuur van het digitaal stelsel ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet.

Vanuit VIAG, IMG 100.000+ en het Gemeentelijk Geoberaad wordt groot belang gehecht aan het leveren van input vanuit de doelstellingen, behoeften en...

Nederland vijfde in ranking Open Data Overheid

Minister Plasterk

Nederland neemt in een internationale ranking van 102 landen de 5e plek in als Open overheid. Het aantal beschikbare datasets is in 2015 verdubbeld

De ranking van WJP Open Government bevestigt de trend van "een gestage opmars" die de Algemene Rekenkamer ook al constateerde. Dit schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

Open data bij de overheid zijn data die:

  • Uit...

Interview Bart Drewes (VNG): Wat staat er op de Digitale Agenda 2020?

Bart Drewes, VNG

Voor het magazine Centric Overheid van november 2015 werd Bart Drewes van VNG geïnterviewd over de Digitale Agenda 2020. “Gemeenten zijn zich er steeds meer van bewust dat hun grootste uitdaging niet ligt op het gebied van techniek, maar op de primaire processen en het gebruik van informatie. Hoe kunnen we informatie slim, proactief en efficiënt organiseren?...

Big data als antwoord op maatschappelijke vraagstukken?

Kan het combineren van informatie een dramatische wending in het leven van een kind of gezin voorkomen?

Eric de Kruik, VNG/KING

Het uit huis plaatsen van een kind is vrijwel altijd een heftige gebeurtenis. De reden waarom dat gebeurt is altijd verschillend. Verwaarlozing, geweld en misbruik, financiële malaise, drugsgebruik van ouders...Vaak zijn er meerdere oorzaken die ertoe leiden om...

ENSIA: Stroomlijnen verantwoordingen informatieveiligheid

Guus Bronkhorst, BZK

Effectief en efficiënt inrichten van informatieveiligheid daar staat het project ENSIA voor. De ministeries van BZK, SZW en I&M, de VNG, IBD en verschillende gemeenten werken binnen het project aan een effectievere en efficiëntere verantwoordingssytematiek over informatieveiligheid.

Met de in 2013 vastgestelde resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde...

Update Digitale Agenda 2020 op BALV VNG

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 30 november praatte de voorzitter van de VNG commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, Jan Westmaas de leden bij over de ambitieuze Digitale Agenda 2020.

Prioriteiten voor 2016

Westmaas gaf een update van de prioriteiten voor 2016: Allereerst zijn belangenbehartiging en uitvoering van belang. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verdere...

Vijf gemeenten bieden nu open raadsinformatie aan

Amstelveen, Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht hebben hun raadsinformatie vrijgeven als open data. Stukken als notulen, agenda's en besluiten zijn nu gemakkelijker digitaal te lezen en te doorzoeken. Een speciale app helpt om te kunnen zoeken in de opengemaakte informatie.

Vanwege de open data kan iedereen meewerken om deze zoekmachine nog beter te maken. Programmeurs...

Gemeenten starten nieuwe innovatieve pilots

Gemeenten geven invulling aan de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020. Dat doen zij onder andere door het initiëren van innovatieve pilots op het gebied van informatievoorziening. Elke week komen er nieuwe pilots bij op de Pilotstarter. Zo zoekt de gemeente Zwijndrecht gemeenten die mee willen doen aan de pilot 'Nul- & effectmeting kosten Sociaal Domein'. Daarnaast initieert...

Marktscan Digikoppeling gestart

De marktscan Digikoppeling is vanaf 1 december te vinden op TenderNed. Deze marktscan is een gezamenlijk initiatief van KING en Logius om overheden inzicht te geven in het productaanbod van leveranciers voor een Digikoppeling oplossing.

KING en Logius vragen leveranciers te reageren op de marktscan Digikoppeling.

Leveranciers kunnen vragen en/of opmerkingen over de marktscan schriftelijk...

Op weg naar 25 jaar VIAG

Dit was de laatste VIAG nieuwsbrief in het jaar 2015. Medio januari 2016 zult u een volgende nieuwsbrief ontvangen. Het VIAG bestuur wenst u fijne feestdagen, veel gezondheid en een inspirerend 2016 toe.

Het jaar 2016 zal wederom in het teken staan van “De Informatiesamenleving”. Ook is 2016 het jubileum jaar voor de VIAG, op 19 oktober 2016 bestaat de VIAG namelijk 25 jaar. Graag...

Evenementen

 
08-01-2016 VIAG Nieuwjaarsbijeenkomst Regio 1 - Noord Holland
VIAG Secretariaat - Schie 88d - 3111 PN SCHIEDAM — tel: 010-4266350 — email: info@viag.nlwww.viag.nl