Ereleden

 

De VIAG kent een bijzondere categorie leden, te weten de ereleden. Deze worden door de Algemene Ledenvergadering van de VIAG vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig benoemd.

De volgende personen zijn erelid van de VIAG

F.J.M. (Frank) Kerkhoven Bestuurslid 2006 t/m 2018
R.C. (Roel) Bakker Penningmeester 2008 t/m 2015
P.A. (Piet) Clarisse Penningmeester 1990 t/m 1996
J.A. (Joke) van der Drift Bestuurslid 1998 t/m 2005
J.C. (Han) Fasten Voorzitter 2003 t/m 2007
M. (Mariette) Koenders Bestuurslid 1991 t/m 1994
J.H. (Jan) Lucius Bestuurslid 1994 t/m 2002
C. (Cor) Oonk Regiovoorzitter MN 1998 t/m 2007
B.R. (Bouwe) Rijpma Voorzitter 1998 t/m 2003
R. (Renk) Ruijter Penningmeester 2002 t/m 2008
J. (Johan) van der Waal Oprichter & bestuursadviseur 1991 t/m 2005
J.P. (Hans) Weststrate Secretaris 1998 t/m 2013
P.L. (Peter) de Wit Oprichter & voorzitter 1991 t/m 1995

 

Lid van Verdienste

Tevens kent de VIAG een categorie Leden van Verdienste.
Momenteel is er één lid van verdienste:

de heer R. (Rinze) Braaksma

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig