Jaarverslag 2012

 

Voorwoord door de voorzitter

Arend van Beek

Het VIAG bestuur legt jaarlijks in het VIAG jaarverslag verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Zoals u kunt zien heeft het jaarverslag tegenwoordig een andere (verschijnings-) vorm gekregen dan een aantal jaren geleden. Als de Vereniging van I&A coördinatoren van Nederlandse Gemeenten, hebben wij onze informatie-uitwisseling en samenwerking een andere vorm gegeven. Vorig jaar zijn wij begonnen om het jaarverslag digitaal beschikbaar te stellen via onze website. Dat is goed bevallen, zoals u kunt zien


Wat niet veranderd, zijn de persoonlijke contactmomenten, al dan niet met behulp van sociale media, waar we elkaar beter leren kennen en dus uiteindelijk ook van elkaars professionaliteit gebruik kunnen maken en gaan samenwerken aan een verdere kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke informatievoorziening.
Want zelfs 22 jaar na de oprichting van de VIAG is het doel van de vereniging nog steeds van toepassing; namelijk om de identiteit van deze functionarissen en de kwaliteit van hun beroepsuitoefening te bevorderen.

Samen met mijn collega bestuurders ben ik er trots op dat u, als lid, bedrijfslid of zelfs erelid samen met ons als bestuur de vereniging vorm en inhoud heeft gegeven en nog steeds geeft! Wij hebben met elkaar in de afgelopen 20 jaar het nodige bereikt in de gemeentelijke, en ook landelijke, informatievoorziening, en dit was niet mogelijk geweest zonder uw inzet, waarvoor onze dank. Maar u zult het met mij eens zijn, dat we nog niet klaar zijn, want de kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke informatievoorziening vraagt voortdurend aandacht.En uiteraard hebben wij u daar weer bij nodig.

Wij hopen u snel weer te mogen begroeten, virtueel of in levende lijve.


Voorwoord van de voorzitter.

Namens het VIAG bestuur
A(rend) van Beek
Voorzitter VIAG

 
 
 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig