Jaarverslag 2015

Voorwoord door de voorzitter

Het VIAG bestuur legt in het VIAG jaarverslag verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid.
In dit jaarverslag leest u waar de VIAG zich afgelopen jaar op heeft gericht. Wat maakte 2015 bijzonder? Daarop zijn een aantal antwoorden te formuleren:

2015 is gestart met het perspectief op een nieuw programma van de overheid. De Digitale Agenda 2020.

Tegelijkertijd zijn er in 2015 nog veel gemeenten bezig met het afhechten van Operatie NUP. Hoewel we dat programma niet meer hebben is het wel helder dat niet afgehechte onderwerpen de aandacht blijven vragen. In de opmaat naar de DA2020 zien we dat veel gemeenten een andere houding beginnen aan te nemen. Die van eerste overheid. Maar daarbij ook het recht van mede beslissen opeisen. Het is niet meer van zelfsprekend dat de Rijksoverheid bepaald en de “lagere” overheid uitvoert.

Er is ook sprake van een kentering ten aanzien van solistische optreden. Steeds meer zeggen gemeenten samen te willen optrekken. Dat kan zijn op het vlak van voorzieningen of ten aanzien van gemeenschappelijke inkoop enz.

In die zin is 2015 het jaar geweest van hergroeperen en bezinnen, dat zou in 2016 steeds nadrukkelijker tot uiting dienen te komen.

De VIAG heeft als vereniging deze beweging aan de diverse tafels van overleg steeds een warm hart toegedragen. De Koepels en daarmee ook de VIAG hebben uitgesproken zoveel mogelijk tot een gezamenlijke agenda te willen komen. Dat heeft in het afgelopen jaar steeds meer vorm gekregen.

De betrokkenheid van onze leden bij de vereniging en daarmee bij de “BV Nederland” blijft belangrijk.

Leden kunnen hun bijdrage aan specifieke opdrachten van hun eigen gemeente verbreden, door binnen de vereniging activiteiten te ontplooien. Door samen met collega’s, die in het zelfde werkveld actief zijn de samenwerking te zoeken wordt het resultaat beter en kan iedereen binnen de vereniging daar van profiteren.


Namens het VIAG bestuur

Arend van Beek, voorzitter VIAG


De onderdelen van het verslag

  1. Verslag van de ALV op 27 maart 2015
  2. Verslag van de extra ALV op 19 september 2015
  3. Activiteiten 2015 en korte vooruitblik 2016
  4. Financiële verantwoording
  5. Ledenlijst

Voor het integrale bestand klikt u op deze link..

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig