Jaarverslag 2014

Voorwoord door de voorzitter

Het VIAG bestuur legt in het VIAG jaarverslag verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid.
In dit jaarverslag leest u waar de VIAG zich afgelopen jaar op heeft gericht. Wat maakte 2014 bijzonder? Daarop zijn een aantal antwoorden te formuleren:

Operatie NUP is eindig per 31 december 2014. Vanuit verschillende perspectieven wordt er teruggekeken naar het programma, wat hebben we bereikt en wat staat er nog te doen. Want gemeenten zijn nog niet klaar met de implementatie van alle bouwstenen en het Rijk is nog niet klaar met het opleveren van alle voorzieningen.

Afhankelijk van de positie van waaruit men kijkt, een Ministerie, de VNG of de gemeente, is de beleving echter zeer verschillend. Waar de één van mening is dat we klaar zijn, zal de ander zeggen dat we nog (volop) bezig zijn.

Kortom we hebben nog een gezamenlijke uitdaging als het gaat om het afmaken van de klus waar we aan zijn begonnen. Dat is echter niet het enige. Het NUP heeft voor de gehele overheid, niet alleen gemeenten, vooral een structurerende werking gehad. De ballenbak vanuit de Egem periode is er niet meer en die willen we ook niet meer terug.

Hieraan kunnen we als VIAG een bijdrage leveren door de nieuwe VNG commissie D&I (Dienstverlening en Informatiebeleid) gevraagd en ongevraagd te adviseren. We zijn hiertoe uitgenodigd door de VNG. De leden van de VIAG is onlangs gevraagd hun mening te geven m.b.t. een aantal vraagstukken.

De actieve betrokkenheid van de leden is dan ook zeer belangrijk. Het is aan U als VIAG-lid daarmee invulling aan te geven.


Namens het VIAG bestuur

Arend van Beek, voorzitter VIAG


De onderdelen van het verslag

  1. Verslag van de ALV op 21 maart 2014
  2. Activiteiten 2014 en korte vooruitblik 2015
  3. Financiële verantwoording
  4. Ledenlijst

Voor het integrale bestand klikt u op deze link..

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig