Eerste bijeenkomst van de Vakgroep Informatieveiligheid

Tijdstip

17-01-2018 09:30   tot   17-01-2018 13:00

Beschrijving

De eerste bijeenkomst van de Vakgroep Informatieveiligheid is op donderdag 17 januari 2018, van 09.30-13.00 in Seats2Meet - Utrecht (https://seats2meet.com/nl/locations/85/Seats2meetcom-Utrecht-CS). We sluiten af met een lunch.

We hebben een voorlopige kerngroep gevormd, van mensen uit gemeenten, VIAG en IMG, die bezig is het programma te ontwikkelen. De vakgroep wordt actief ondersteund door de IBD (Informatiebeveiligingsdienst).

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

9:00 uur Inloop
9:30 uur Introductie vakgroep Informatieveiligheid
9:45 uur Waarom deze vakgroep?
Doelstellingen en doelgroepen? Organisatie? Wijze van informatieuitwisseling?
10:00 uur Trends en ontwikkelingen in informatieveiligheid
Een vertegenwoordiger van de IBD praat ons bij over onderwerpen als de informatiebehoefte van de CISO, trends en ontwikkelingen in informatieveiligheid, bestuurlijke aandacht en ENSIA.
11:00 uur Workshop

Workshop

In groepen bespreken we wat de ideeën zijn voor de vakgroep Informatieveiligheid.

Vakgroep en afspraken voor vervolg

Wat betekent deze informatie voor de manier waarop we de vakgroep organiseren?

 

Aanmelden

Klik op deze link voor meer informatie en om je aan te melden!


Als je vragen hebt, tips over deze vakgroep, of je wilt informatie delen, dan kun je die doorgeven aan onze verenigingsmanager:

Cees van Westrenen,  

e-mail: cees.vanwestrenen@kinggemeenten.nl, of op 
telefoon: 06 2031 3026.

Locatie

Seat2Meet
Moreelsepark 65
3511EP Utrecht

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig