Denktank

Waarom

De VIAG wordt steeds meer gevraagd om een gefundeerde mening over zaken te hebben. Die komt niet uit de lucht vallen. Daarom hebben we daar structuren voor ingericht. Denktanks zijn een middel om in een kort tijdsbestek een product op te leveren waar snel behoefte aan is. Of om een mening te formuleren namens de VIAG.

De VIAG Denktanks moeten een autoriteit worden, waar je niet omheen kan.

Waartoe

Denktanks kunnen gezien worden als een snelle interventiemacht voor de leden.

 • Om reactiever te kunnen zijn op het rijksbeleid dat ontwikkeld wordt in het `Haagse`
 • Op de inhoud voor onze leden.

Je moet een Denktank dus zien als een linking pin tussen rijksbeleid en de vertaling daarvan naar gemeenten. Samenwerken met de andere koepels wordt steeds belangrijker. Het aanwenden van die samenwerking in de Denktanks is dan ook een belangrijk goed.
De ambitie van de VIAG met het organiseren van Denktanks moet zijn om de leden te faciliteren. Niet alleen op een hoog abstractie niveau maar juist op tactisch niveau. Je maakt dan een “statement” naar de omgeving zoals het in gezamenlijkheid formuleren van standpunten naar regelgevers.
Een Denktank heeft een van tevoren bepaald doel. Namelijk dat wat op dat moment aan de VIAG wordt gevraagd of waar we als VIAG op dat moment behoefte aan hebben. 

Wie

Het VIAG-bestuur kan (en mag) deze rol niet invullen, de expertise van de (bedrijfs-)leden is noodzakelijk. Ook externen kunnen zitting hebben in een Denktank. Inschakelen van deskundigen uit het “veld” is een optie. Denk aan deskundigen van VNG of mensen uit de Taskforce of de commisie Informatiesamenleving.

Samenstelling en taken

De Denktank bestaat uit

 • een "Trekker"
  • stuurt de denktank aan
  • zorgt voor de administratieve zaken en
  • is voorzitter bij de vergaderingen.
 • bedrijfs- en gemeenteleden.
  • brengen hun kennis in die ze hebben opgedaan binnen de overheid en bedrijfsleven.
  • vinden elkaar op de inhoud en niet zozeer op hun afkomst.
 • Externe expertise
  • geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de VIAG maar werkzaam zijn in het werkveld
  • experts die worden gevraagd om hun inbreng te hebben
 • een vertegenwoordiger van het VIAG-bestuur is de linking pin naar het bestuur

Wat

De uitkomst van een Denktank zal altijd met de organisatie worden gedeeld. Omdat de producten divers kunnen zijn, kan dat ook op diverse manieren gebeuren. Als er ook een Kennisgroep is met hetzelfde onderwerp kan de uitkomst daar gepresenteerd worden en besloten hoe hierover naar buiten te communiceren. Presentatie op het jaarlijkse congres behoort ook tot de mogelijkheden.
Met de presentatie van het product zal de Denktank worden afgesloten.

Continuiteit en doorlooptijd

De Denktank heeft een korte looptijd, in die tijd wordt er een van tevoren gedefinieerd doel gerealiseerd. We gaan er daarom vanuit dat de leden voor de looptijd hiervan lid blijven en voldoende tijd vrij maken om hierin actief te kunnen participeren.
Afhankelijk van het thema kan de denktank aangevuld worden met bijvoorbeeld ketenpartners of deskundigen vanuit het rijk of veld. Ook mensen buiten eigen vereniging kunnen dus benaderd worden om hun expertise in te brengen.

Ondersteuning

Om de Denktank te faciliteren zijn er “Werkruimten” ingericht op de VIAG site. Die zijn te vinden rechts onder op de homepagina en dragen de naam van de Denktank.
Daar kan een agenda bijgehouden worden, stukken worden gedeeld, gechat met de nadere leden etc. etc. De Trekker is ook administrator van de werkruimte en kan leden toegang geven tot de werkruimte.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deelname van de denktank? Meld je aan via de Werkruimte.
Reken op 3 bijeenkomsten van minimaal een dagdeel om het thema te bespreken en tot een afronding te komen.

Heb je meer informatie nodig neem dan contact op met iemand van het bestuur.

Resultaat vorige Denktanks

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig