Vensters voor Bedrijfsvoering

Vensters voor Bedrijfsvoering        

Bedrijfsvoering in een spagaat

De bedrijfsvoering van veel publieke organisaties zit in een spagaat. Met de huidige roep om een kleinere en efficiëntere overheid en de bezuinigingen, neemt die druk toe. Publieke organisaties moeten meer met minder doen. Tegelijkertijd vergen actuele thema’s als HNW, Duurzaamheid en de Grote Uittocht aandacht en inzet. Bovendien wensen klanten vanzelfsprekend continuïteit en kwaliteit van dienstverlening. Door snel opeenvolgende prioriteiten dreigen publieke organisaties het overzicht te verliezen. En minstens zo belangrijk: het zicht op mogelijke verbeterpunten. De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) heeft daarom het initiatief genomen voor een nieuw instrumentarium voor deze complexe problematiek. Met als doel managers van de bedrijfsvoering bij gemeenten te helpen om de spagaat inzichtelijk te maken en stappen vooruit te kunnen zetten op weg naar slimmere bedrijfsvoering.

Lees voor meer informatie ook de Factsheet van de Vensters voor Bedrijfsvoering en bekijk ons Filmpje van 1 minuut op Youtube.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig