Review nieuwe verwerkersovereenkomst van VNG-R, IBD, gemeenten en leveranciers

VNG-Realisatie en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) werken aan en nieuwe versie van de model verwerkersovereenkomst. Dit initiatief wordt ondersteund door de taskforce Samen Organiseren. De inzet is dat zoveel mogelijk gemeenten en leveranciers zich hieraan committeren, zodat partijen bij het maken van afspraken over de omgang met persoonsgegevens geen lange discussies meer hebben of geen overeenkomst bereiken. In de bijlagen treft u aan:

  • de presentatie van de leveranciersdag van 29 juni,
  • de conceptversie aan van de nieuwe verwerkersovereenkomst en
  • de toelichting hierop.

Bij het opstellen van de nieuwe verwerkersovereenkomst is uitgegaan van de volgende principes:

  • Vertrouwen.
  • Wat in de AVG, het Burgerlijk Wetboek en in de hoofdovereenkomst wordt geregeld/kan worden geregeld, hoeft niet meer in de verwerkersovereenkomst te worden opgenomen.
  • Alleen onderwerpen opgenomen in de verwerkersovereenkomst die op grond van de AVG daarin moeten worden opgenomen.
  • De verwerkersovereenkomst wordt minder een document voor juristen en meer voor systeembeveiligers/ CISO’s.
  • Het document komt tot stand in overleg met gemeenten en leveranciers. Iedereen heeft tot 17 juli a.s. de tijd om input te leveren. Er komt een wijzigingsproces voor de definitieve versie, zodat alle partijen kunnen bijdragen aan het actueel houden van de overeenkomst.
  • We vragen het College van Dienstverleningszaken [1] dit document te laten vaststellen, daarmee krijgt het voor gemeenten een verplichtend karakter (pas-toe-of-leg-uit). Dit schept duidelijkheid voor gemeenten en hun leveranciers. We hopen tevens dat leveranciers aangeven dit document te gebruiken. Hoe meer gebruikers, hoe meer duidelijkheid over de omgang met persoonsgegevens. 
  • Leveranciers die aan meer dan 20 gemeenten een systeem leveren, kunnen bij een inbreuk/ datalek deze melden bij de IBD. De IBD neemt dan contact op met de individuele gemeenten. Deze werkwijze bespaart afstemming en tijd bij zowel gemeenten als leveranciers.

We verzoeken u om deze documenten door te lezen en uw opmerkingen, ideeën en toevoegingen voor 17 juli te sturen aan johannes.homan@vng.nl. Met vriendelijke groet,

Hester Spee Projectondersteuner Informatiebeveiligingsdienst & team Privacy

[1] https://vng.nl/bestuur-en-commissies-vng/vng-commissies/college-van-dienstverleningszaken

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig