Werkateliers Sturing in het sociaal domein: een kwestie van beleid en uitvoering

Welke maatschappelijke problemen zijn er in onze gemeente? Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? Hoe meten we of dat ook lukt? Hoe helpt Waarstaatjegemeente.nl en de gemeentelijke monitor sociaal domein u bij uw informatiebehoefte? En hoe leer je zoveel mogelijk van andere gemeenten?

De VNG organiseert in september en oktober negen werkateliers door het hele land. In de werkateliers gaan deelnemers over deze en andere sturingsvragen met elkaar in gesprek. De centrale vraag is hoe betrouwbare sturingsinformatie wordt gegenereerd, die past bij de doelen en ambities van de gemeente. Ook besteden de werkateliers aandacht aan de duiding en interpretatie van sturingsinformatie.

Deelnemers

De werkateliers zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers in het sociaal domein, medewerkers op het gebied van control en bedrijfsvoering en informatiemanagers. Het is aan te raden om met verschillende disciplines, dus samen met uw collega’s, in te schrijven voor een werkatelier.
Het werkatelier geeft nieuwe ideeën, inzichten en inspiratie van andere gemeenten uit de regio. Deelnemers gaan naar huis met concrete acties en ideeën, gericht op het op orde krijgen van sturingsinformatie, passend bij de schaal, ambities en organisatie van de eigen gemeente.

Datum en plaats

De werkateliers worden gehouden op:

7 september Assen
10 september Bergen op Zoom
14 september Utrecht
21 september Den Haag
24 september Eindhoven
1 oktober Roermond
5 oktober Leeuwarden
8 oktober Amsterdam
15 oktober Zwolle

Aanmelden

Deelnemen aan een werkatelier is kosteloos. Aanmelden voor een van de werkateliers kan via het aanmeldformulier. De werkateliers starten om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Zelf een werkatelier organiseren

Geen werkatelier in de buurt? Organiseer er dan zelf één! VNG ondersteunt gemeenten bij het organiseren van een werkatelier, om met gemeenten in de regio na te denken over sturing in het sociaal domein. Regionale accountmanagers van VNG geven u hier graag meer informatie over.

September, maand van de sturing in het sociaal domein

VNG heeft september uitgeroepen tot de maand van sturing in het sociaal domein. Tijdens deze maand wordt extra aandacht besteed aan vraagstukken rond sturing en verantwoording én laten (gemeentelijke) professionals van zich horen. Er worden werkateliers gehouden, pilots die over sturing en verantwoording gaan worden uitgelicht en de gemeentelijke monitor sociaal domein wordt gepubliceerd op de website Waarstaatjegemeente.nl. VNG zet de handigste tools, raadgevers en andere informatie over sturing en verantwoording in het sociaal domein op een rijtje.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig