2016-06-24 - Workshop Informatiekundige aspecten van samenwerkende gemeenten - Verslag

 

                                     

Op vrijdag 24 juni wwerd er in Utrecht een workshop georganiseerd in samenwerking tussen de VIAG en VNG/KING.

In juni 2015 heeft KING een paper gepubliceerd over Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten (zie eerste bullet onderaan).
Daar werd in deze sessie interactief gezamenlijk verder naar gekeken.

De verslagen van de beide workshops zullen hier binnenkort verschijnen. Evenals de in de sessie toegezegde documenten van de bezoekers.

De presentaties die door de sprekers zijn gegeven zijn te downloaden door in het programma op de titels daarvan te klikken

Het programma zag er als volgt uit:

09.30 – 10.00 Inloop met koffie
10.00 – 10.15 Welkom en inleiding door de dagvoorzitter Theo Peters, KING/VNG
10.15 – 11.15 Samenwerking: Praktische handreiking voor gemeentelijke informatieprofessionals (door Maarten Hageman)

Gemeentelijke samenwerking lijkt een ontoegankelijk terrein vol complicaties. Maar de mogelijkheden en kansen voor samenwerking groeien. Hoe vind je als gemeentelijke professional hierin je weg? De spreker zal de hoofdlijnen schetsen van de belangrijkste samenwerkingsmogelijkheden, privaat- en publiekrechtelijk; ambtelijk en bestuurlijk. Ook geeft hij een handzame toelichting op enkele juridische instrumenten zoals gemeenschappelijke regeling, mandaat, delegatie en publiekrechtelijke taakbehartiging.

Dr. mr. M.J.M.(Maarten) Hageman, is adviseur voor gemeentelijke samenwerking, voormalig secretaris van de regio's Nijmegen en Rivierenland en directeur van de Faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool Utrecht.
 
11.15 – 12.00 Praktijkverhaal door Regio Noord Veluwe (door Eszra Hendriks)

Samenwerken tussen gemeenten en samenwerken in domeinen zoals de omgevingsdiensten of de verschillende vormen in het sociaal domein. Eszra Hendriks uit Regio Noord Veluwe vertelt over de inrichting van de samenwerking in het sociaal domein en dan met name binnen de Jeugdzorg. Welke afspraken er al wel en nog niet zijn gemaakt, om de informatiehuishouding in de samenwerking van het sociaal domein goed te regelen.

Ezsra Hendriks is partner bij InterPactum en projectleider samenwerking Jeugd Regio Noord Veluwe
 
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Parallelle workshops:

1: Belemmeringen (her)gebruik van gegevens en archivering in relatie tot verschillende rechtsvormen. (Theo van den Brink en Manon Ebbers)

Welke mogelijkheden zijn er en welke afspraken moet je maken om  (her)gebruik in de keten goed te regelen. We kijken onder andere naar de volgende zaken: Het doel van de samenwerking bepaalt wat kan, maar ook de juridische vorm. Wat moet je regelen om oneigenlijk gebruik te voorkomen? Wat zijn de regels voor archivering? 

2: Belemmeringen harmonisatie werkprocessen in relatie tot verschillende rechtsvormen (Theo Peters en Francoise van den Ham)

Wat moet er geregeld zijn voor informatieveiligheid in de samenwerking? Kun je papieren rompslomp voorkomen? Denk aan de BIG en dataclassificatie. Waar ligt de verantwoordelijkheid bij samenwerking en is de rechtsvorm van invloed?
14.30 – 15.00 Plenaire terugkoppeling, vervolgacties en afronding
15.00 – 16.00 Borrel

Mocht u specifieke vragen hebben die u graag beantwoord wilt hebben dan kunt u deze vooraf mailen aan Renk Ruijter via renk@viag.nl o.v.v. workshop 24 juni. Tevens bieden wij ter voorbereiding de volgende documenten aan :

  • Impactanalyse Informatiekundige belemmeringen samenwerkende gemeenten, klik hier
  • Informatieveiligheid en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, klik hier
  • Informatieblad gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de brp, klik hier
  • Intergemeentelijke samenwerking toegepast, klik hier
  • Leidraad Samenwerkingsverbanden, klik hier

 

Locatie          

De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig