2019-04-12 VIAG - IMG Themadag en Algemene Ledenvergaderingen - Uitnodiging

VIAG - IMG themamiddag en Algemene Leden Vergaderingen 12 april 2019

Programma:

13.00 - 13.15 uur Ontvangst gasten VIAG-IMG themamiddag
 13.15 – 13.55 uur Technologie Innovatie en Trends – Van Quantum tot AI en Cloud
Pascal Huijbers, Fujitsu
 14.00 – 14.40 uur  Algemene Ledenvergadering VIAG
14.00 – 14.40 uur Algemene Ledenvergadering IMG
14.40 – 15.00 uur Pauze (gezamenlijk)
15.00 - 15.40 uur Inzicht in het bouwen van een virtuele community
Kees van den Tempel, Native Consulting
15.40 – 16.15 uur Discussie
16.15 – 17.00 uur Borrel en Hapje

 

Locatie

Datum 12 april 2019
Locatie Villa Jongerius kantoor
Kanaalweg 64
3527 KX Utrecht
Route https://www.villajongerius.nl/

Toelichting Programma

13.15 uur: Texaco Zaal

Technologie Innovatie en Trends – Van Quantum tot AI en Cloud

spreker:
Pascal Huijbers, Chief Technology Officer (CTO) West Europa bij Fujitsu

Technology heeft een steeds grotere impact op hoe we leven , wonen en werken. Wat is de impact van Quantum , AI en Cloud en hoe kunnen overheden en private organisaties samenwerken om dit te adopteren?

 

 

14.00 – 14.40 uur:          Texaco Zaal

*let op, je moet ingelogd zijn om de achterliggende stukken te kunnen bekijken*

Algemene Ledenvergadering VIAG

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen ALV verslag april 2018
  1. Het bestuur stelt voor het verslag van ALV 2018 vast te stellen.
 3. Jaarverslag VIAG 2018 voorgelegd met de volgende onderdelen:
  1. Toelichting op uitgevoerde activiteiten van verenigingsjaar 2018
  2. Toelichting op de Financiën
   1. Jaarrekening 2018
   2. Balans 31-12-2018
   3. Verslag controlecommissie
   4. Benoemen controlecommissie 2019
   5. Het bestuur vraagt de vergadering om decharge
  3. Vooruitblik 2019
  4. Toelichting op de begroting 2019
 4. Verenigingsplan VIAG-IMG
  1. Op basis van behandelvoorstel en het onderliggende verenigingsplan
 5. Rondvraag/wvttk

Kun je zelf niet aanwezig zijn tijdens de ALV maar wil je wel je stem uitbrengen op het agendapunt Verenigingsplan VIAG-IMG?
Geef dan vooraf je volmacht aan de secretaris zodat deze tijdens de ALV jouw stem kan uitbrengen.

Het formulier om die volmacht te geven vind je onder deze link

14.00 – 14.40 uur           Ford Zaal

Algemene Ledenvergadering IMG

De stukken worden door het IMG bestuur aan de leden ter beschikking gesteld

 

 

15.00 - 15.40 uur          Texaco Zaal

Inzicht in het bouwen van een virtuele community

spreker:

Kees van den Tempel, Native Consulting

Verbinden door kennis delen, inspireren en netwerken binnen lokale overheden, bedrijfsleven en onderwijs

Bij het bouwen van een Community is de eerste vraag die een deelnemer zich stelt What's in it for me? Een community op social media zoals Facebook wordt zeer sterk bepaald door de sociale binding. Een Community bij online Learning Platformen zoals Coursera wordt zeer sterk bepaald door de gemeenschappelijke interesse voor een bepaald vakgebied en de mogelijkheid om samen kennis te vergroten. Bedrijven proberen een Community te bouwen rondom een product of een merk. Hoe doen deze organisaties dit en wat kunnen we er van gebruiken in een gemeentelijke context?

15.40 – 16.15 uur           Texaco Zaal

Discussie

Tijdens de ALV’s van de VIAG en IMG is er een voorgenomen besluit genomen over een mogelijke fusie tussen deze twee verenigingen.

De nieuwe vereniging wil graag op een virtuele manier gaan samenwerken om leden te betrekken, efficiënt te werken en slagvaardig te zijn. Zowel het resultaat uit de ALV’s als de inhoudelijke presentaties van Pascal Huijbers (innovaties en AI) en Kees van den Tempel (virtuele community) zullen bij de discussie worden betrokken.

16.15 – 17.00 uur           Texaco Zaal

Borrel en Hapje

Deze interessante themamiddag wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

 

Aanmelden

U kunt zich voor deze themadag aanmelden via deze link.

Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van inschrijving.

 

Deelname aan deze dag is gratis en bedoeld voor zowel gemeente- als bedrijfsleden (per bedrijfslid één deelnemer). Gemeentelijke medewerkers die nog geen VIAG lid zijn, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Een centrale locatie, twee inhoudelijk aansprekende presentaties, een toekomstbepalende ALV voor zowel de VIAG als IMG 100.000+ en momenten voor netwerken bieden wij je graag aan. Jij komt toch ook?

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Het VIAG-bestuur

 

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig