2018-06-29 VIAG Themadag - Verslag

Verslag VIAG themadag 29 juni 2018

Programma

(klik op de titels van de presentaties om die te bekijken of te downloaden)
13:00 uur Ontvangst met koffie/thee
13:30 uur “Security transformatie in de Nederlandse gemeenten” 
Jasper de Jong & Ton Sips, Fortinet
14:10 uur Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
Marthe Fuld, VNG realisatie
14:50 uur Pauze
15:20 uur “De gemeente in de toekomst”
Jan de Harder & Jules de Ruijter, Solventa
16:00 uur Borrel en hapje

 


Kort verslag van de presentaties:


13.30 – 14.10 uur

“Security transformatie in de Nederlandse gemeenten”

Sprekers: Jasper de Jong en Ton Sips


Sense of urgency werd door de sprekers aagebracht bij de aanwezigen:

  • Hoeveel tools heb je om de toegang te bewaken? Gemiddeld 30 per organisatie. Verbazing en ongeloof.. maar toch!
  • Al in 2014 Gartner: je ligt continu onder vuur en je moet er van uit gaan dat je gecompromiteerd bent. Slik..
  • Cybersecurity is veeel complexer aan het worden, en je moet dus geintegreerd en gestructureerd te werk gaan!

Het is niet meer toereikend om de voordeur dicht te laten. Je moet een framework hebben dat alle aspecten van intereactie kan monitoren om de veiligheid te waarborgen.

Wat is de aansluiting met GGI-Veilig? Fortinet heeft ook meegedaan aan de voorbereiding van GGI-Veilig en staat open voor de samenwerking.

Mooi visueel gemaakt hoe een framework je in staat kan stellen om met beperkte inzet een hogere veiligheid kan bereiken.

Dit geeft stof tot nadenken en bezinning!


14.10 – 14.50 uur

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Spreker: Marthe Fuld

Marthe begint met een overzicht van de GDI op dit moment. Overzicht en componenten. Verhelderend beeld waar de GDI uit bestaat en hoe je daar naar moet kijken. Er is ook een regie-team voor de ontwikkeling van de GDI.

Wat doet het team GDI-regie? Wat is de ontwikkeling en de inrichting op korte termijn? Marthe legt uit

Aan bod komt ook de samenhang tussen Common Ground, de GGI en de GDI. Hiervan komt nog een mooi gestructureerd plaatje. Arend en Marthe zorgen dat het er komt en verspreid wordt.

Wat zijn de ambities van de aanwezigen in de zaal? Hier ontstaat het nodige rumoer. Het is duidelijk dat in het kader van Samen Organiseren de bal bij de gemeenten ligt. Wij (de gemeenten) kunnen nu de wensen en eisen die WIJ noodzakelijk vinden in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot de GDI kenbaar maken. Maar dan moeten we dat ook wel doen!
Er wordt aandacht gevraagd voor de positie en de (on-)mogelijkheden van de 100.000 MIN gemeenten. Ze hebben niet de draagkracht en de bemensing van de 100.000 PLUS gemeenten. Zoeken vaker de samenwerking en slagen er eigenlijk maar net in om het hoofd boven water te houden. En dan ook nog input leveren aan GDI... Hoe realistisch is dat. En komen de wensen en eisen dan toch weer niet van de grote gemeenten, en past dat dan nog op die 100.000 min gemeenten.

Marthe heeft het allemaal opgeschreven en gaat er mee aan de gang.

Zeer interessante lezing waardoor we een inkijkje krijgen in de ontwikkelingen op korte- en ook op wat langere termijn.


 


15.20 – 16.00 uur

“De gemeente in de toekomst”

Sprekers: Jan de Harder en Jules de Ruijter

De lezing begint met een overzicht van de trends die we kunnen waarnemen. Herkenning alom! Maar ook een duiding van de trends, dat geeft wel inzicht en verwondering hier en daar.

Dan het ontstaan van een visie. Hoe doe je dat, van geeltjes naar een samenhangende Visie?

En wat betekent dit nou voor de gemeenten in de toekomst. Gaat de gemeente digitaliseren, of IS de gemeente gewoon digitaal. En is dan de gemeente ook verbonden? en met wie dan?

Elke gemeente is min of meer bezig met "Smart City". Maar het misschien wel zo dat burgers en bedrijven SMART zijn, en dus ook zo behandeld willen worden. Hoezo Smart City?

Kijk vooral in de presentatie in het Referentiemodel Architectuurlagen en realiseer je dat Missie, Visie, Doelen en Strategie verantwoordelijk zijn óf je een met alle partijen verbonden digitale gemeente bent, en kunt voldoen aan de eisen die inwoners nu en in de toekomst aan je gaan stellen.

Indrukwekkende presentatie!

 

 

Locatie

KAMERYCK
Oortjespad 3
3471 HD Kamerik

 

Met vriendelijke groet,

Namens het VIAG-bestuur,

Arend van Beek, voorzitter

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig