2018-04-06 VIAG Themadag - Uitnodiging

 

 

Programma

13:00 uur Ontvangst met koffie/thee
13:30 uur Digitale transformatie, ICT en informatie in relatie tot de activiteiten van de gemeenteraad.
Kees van der Tempel Senior partner en strategisch adviseur samenwerking/herindeling lokale overheid bij Native Consulting
14:10 uur

VIAG Algemene Ledenvergadering

Agenda:
1. Concept notulen ALV 24 maart 2017 + ALV 13 december 2017
    a. Voorgesteld wordt de conceptnotulen goed te keuren.
2. Verslag door voorzitter over activiteiten van afgelopen periode
3. Financiën
    a. Financieel jaarverslag
    b. Décharge bestuur over het boekjaar 2017
    c. Benoemen controle cie 2018
4. Plannen 2018
    a. De voorzitter schetst de plannen voor 2018
    b. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2018 (zie jaarverslag)
5. Ledenbericht VIAG-IMG
    a. Een van de speerpunten voor 2018 is de samenwerking met IMG. Hiervoor is bijgevoegd ledenbericht opgesteld.
6. Rondvraag en afsluiting

14:50 uur Pauze
15:20 uur Gemeente geeft de burger regie dankzij Blockchaintechnologie
Kees Groeneveld  Interim Manager Overheid en Zorg. Leveranciersmanagement /ICT opdrachtgeverschap/Strategie/ PPS /Blockchain, eWaarmerk
ESpecialisten BV en Bart Suers, Business Consultant BCT
16:00 uur Naar grip op gemeentelijke informatievoorziening “Common Ground”
Arend van Beek, Ambassadeur Common Ground
16:40 uur Borrel en hapje

 

 


Korte toelichting op de presentaties:

13.30 – 14.10 uur

Digitale transformatie, ICT en informatie in relatie tot de activiteiten van de gemeenteraad

Spreker:
Kees van der Tempel

 

De Digitale transformatie is het besef dat "data, ict en techniek" een strategisch onderdeel is bij het verbeteren en vernieuwen van dienstverlening en bedrijfsvoering. Bedrijven gaan hiermee aan de slag om hun concurrentie positie te verbeteren, maar ook ontstaan er compleet nieuwe bedrijfstakken. Gemeente voelen de noodzaak om hier ook mee aan de slag te gaan maar hebben schroom om de eerste stappen te zetten. Iedereen is geïnteresseerd in blockchain en big data, maar is de hele organisatie digivaardig, of zijn de nieuwe ontwikkelingen voorbehouden aan een kleine groep mensen. En is de generatie die nu bestuurt en werkt in gemeenten, en niet is opgegroeid met de computer (de gemiddelde leeftijd is 49 jaar) wel in staat om echt nog mee te doen met de digitale transformatie? Of zijn de mooie experimenten voor de bühne? Native heeft een 12 bestuurders en specialisten geïnterviewd, en deze vragen voorgelegd. Daarnaast zijn er diverse indringende gesprekken gevoerd met directies van lokale overheden. Daaruit blijkt tenminste dat de cultuur en de aanpak anders moet. Maar ook de digivaardigheid moet beter. En er moet aan kennisontwikkeling en innovatie gedaan worden. Kortom, de digitale transformatie start met een bewustwording en vervolgens een plan wat gebaseerd is op doen!  Think Big Act Small. 

 

14.10 – 14.50 uur

VIAG Algemene Ledenvergadering

Agenda:
1. Concept notulen ALV 24 maart 2017 + ALV 13 december 2017
    a. Voorgesteld wordt de conceptnotulen goed te keuren. 
2. Verslag door voorzitter over activiteiten van afgelopen periode
3. Financiën 
    a. Financieel jaarverslag
    b. Décharge bestuur over het boekjaar 2017
    c. Benoemen controle cie 2018
4. Plannen 2018 
    a. De voorzitter schetst de plannen voor 2018
    b. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2018 (zie jaarverslag)
5. Ledenbericht VIAG-IMG
    a. Een van de speerpunten voor 2018 is de samenwerking met IMG. Hiervoor is bijgevoegd ledenbericht opgesteld.
6. Rondvraag en afsluiting

 

15.20 – 16.00 uur

Gemeente geeft de burger regie dankzij Blockchaintechnologie

Sprekers:
Kees Groeneveld - Bart Suers

 

Technologische ontwikkelingen als Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met informatie omgaan.

Er wordt veel geschreven over dit onderwerp, de lezer in vaak verwarring achterlatend. Wat is Blockchain überhaupt? Wat is de meerwaarde hiervan voor burgers en gemeenten? En hoe kunnen burgers en gemeenten op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de  mogelijkheden van Blockchain? Data verzamelen en beheren is niet langer een overheidstaak. De burger wil zelf bepalen wie bij de overheid zijn /haar data gebruikt. Met steun van ICTU als onafhankelijke adviseur binnen de overheid in de vorm van kennis over innovaties, brengen BCT-Software, eSpecialisten, Enable-U en Sphereon gezamenlijk 3 concrete pilots voor gemeenten in de vorm van een verhuisbericht, keukentafelgesprekken en digitaal waarmerken.

Dankzij Blockchaintechnologie kunnen gemeenten concrete en gecontroleerde transacties met burgers uitvoeren waarbij de burger regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling. Dit zijn drie concrete toepassingen waarmee gemeenten op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de  mogelijkheden van Blockchaintechnologie.

 

16.00 – 16.40

Naar grip op gemeentelijke informatievoorziening “Common Ground”

Spreker:
Arend van Beek

Common Ground is nieuw, radicaal en ingrijpend. Nieuw omdat we in Nederland stapsgewijs een moderne ICT-infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten gaan aanleggen, een structuur die de al lang gekoesterde wens naar ‘eenmaal opslaan-meervoudig gebruik’ eindelijk in vervulling laat gaan.

Nieuw is ook dat Common Ground niet wordt ontwikkeld door één organisatie of gemeente. Het is eerder een beweging die in de nazomer van 2017 het licht zag en daarna snel aan kracht en draagvlak won.

 

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48

3511 GC Utrecht

 

Routebeschrijving en Parkeren

Voor de routebeschijving per openbaar vervoer, eigen vervoer en parkeermogelijkheden klik op deze link http://www.bcn.nl/routebeschrijving-bcn-utrecht-cs

 

Aanmelden

U kunt zich voor deze themadag aanmelden via deze link. Na aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging van inschrijving.

Deelname aan deze dag is gratis en bedoeld voor zowel gemeente- als bedrijfsleden (per bedrijfslid één deelnemer). Niet gemeentelijke VIAG leden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Een centrale locatie, drie inhoudelijk aansprekende presentaties en momenten voor netwerken bieden wij je graag aan. Jij komt toch ook?

Let op! Er zijn maar 40 plaatsen beschikbaar op deze locatie. Wie het eerst komt het eerst maalt principe wordt gehanteerd. Bij no-show zijn wij genoodzaakt om € 50,00 in rekening te brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het VIAG-bestuur,

Arend van Beek, voorzitter

 

 

Geen inhoud

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig