2017-06-21 VIAG + IMG themadag - Verslag 

 

 

Samen Organiseren….

Hierbij het verslag van de gezamenlijke themadag van VIAG en IMG

De themamiddag werd gehouden op woensdag 21 juni, aanvang 13.00 uur

 

De presentaties zijn te downloaden of in te zien door op de titels van de presentaties in het onderstaande programma te klikken

Programma

12:30 – 13:00 Inloop
13:00 - 13:15 Welkom, namens de besturen van VIAG en IMG
13:15 - 13:55 e-CF, het European e-Competence Framework, elkaar verbinden binnen het ICT-domein
Paul Willockx, ICT-mastery
Het European e-Competence Framework (e-CF) is toe te passen als metataal om de communicatie tussen alle ICT stakeholders te verbeteren. Dit leidt tot betere communicatie, meer objectiviteit, minder verspillingen en meer professionaliteit van alle betrokkenen.
14:00 - 14:40 Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering I
Ben Kokx was als consultant nauw betrokken bij de voorbereiding van de besluiten die de VNG op  14 juni aan haar leden heeft voorgelegd: vorming van een College van Dienstverleningszaken (waarvoor de statuten van de VNG ingrijpend worden aangepast); vorming van een Fonds Gezamenlijke Uitvoering en uitvoering van activiteiten die in 2018, in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, worden opgepakt.
14:40 - 15:00 Pauze
15:00 – 15:45 Transitiemanagement
Patricia Croese, een van de auteurs van het boek “Digitale transfomatie, Zo doe je dat”
Verbinden als middel om mensen en machines respectievelijk tot elkaar te brengen en aan elkaar te knopen met als doel een adequate informatievoorziening, in ieder geval binnen het gemeentelijke domein.
Naast verbinding(en) gaat er ook nog “Informatie” over dat lijntje. Het gezamenlijk gebruiken van informatie vergt nogal wat, niet alleen van de verbindingen, maar ook van de mensen die het gebruiken en de organisatie. Hoe borg je alle data en informatie daar komt waar zij het meeste nodig zijn ?  Hoe borg je dat de informatievoorziening daadwerkelijk bijdraagt aan betere dienstverlening ?
15:50 – 16:30 Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering II, 
hoe staan IMG en VIAG hiervoor aan de lat?
Bestuur VIAG en IMG doen een klemmende oproep aan hun leden, maar ook aan de gemeentesecretarissen, de CIO’s, en de leden van andere koepelorganisaties om samen de schouders te zetten onder Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en daarvoor daadwerkelijk capaciteit en expertise beschikbaar te stellen.
16.30 – 17:30 Napraten
onder het genot van een happie en een sappie.

De thema’s toegelicht

Verbinden als middel om mensen en machines respectievelijk tot elkaar te brengen en aan elkaar te knopen met als doel een adequate informatievoorziening, in ieder geval binnen het gemeentelijke domein. Naast verbinding(en) gaat er ook nog “Informatie” over dat lijntje. Dat is niet alleen tussen mensen zo, maar ook tussen machines (IoT). Ondanks dat er verbindingen is kan het zijn dat de boodschap (de betekenis) niet overkomt zoals de zender het bedoeld heeft.

Samen verbinden, het is buiten mooier dan overdag….. Die is gek, wat staat daar? Toch is die laatste zin syntactisch juist maar semantisch niet. Wat betekent het?

Wat we hiermee willen aangeven is dat een van de grootste uitdagingen was en is, niet zozeer het technische aan elkaar knopen van systemen, maar zorgen dat de betekenis van de informatie en de onderlinge gegevens gelijk is en blijft.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten bestuurders en ambtenaren op de diverse niveaus en binnen de verschillende vakgebieden elkaar nog meer gaan vinden (= verbinden) en elkaars werelden begrijpen om uiteindelijk de goede keuzes te kunnen maken die leiden tot een gezonde informatievoorziening, die vervolgens nodig is om te komen tot goed opdrachtgeverschap en goede besluitvorming.

We zien met de invoering en doorontwikkeling van het GDI dat er een basis is gelegd om zaken met elkaar te verbinden en standaard voorzieningen aan te bieden. Dat is mooi!

Bij gedecentraliseerde taken zouden gemeenten eigenlijk centraal moeten worden gefaciliteerd in de informatievoorziening, juist omdat bedrijfsleven en burgers ons zien als één overheid met de (vestigings)gemeente als eerste aanspreekpunt waarbij iedere gemeente over dezelfde (gemeente overstijgende) informatie moet kunnen beschikken.


Paul Willockx, ICT-mastery.

ICT-mastery past het European e-Competence Framework (e-CF) toe als metataal om de communicatie tussen alle ICT stakeholders te verbeteren. Dit leidt tot betere communicatie, meer objectiviteit, minder verspillingen en meer professionaliteit van alle betrokkenen:

Zichtbaar maken van aanwezige ICT competenties: CV's, vacatures, curricula en opleidingen.

  • CV's, vacatures, curricula en opleidingen onderling beter vergelijkbaar maken.
  • Objectief vaststellen van de gap tussen CV en vacature en tussen CV en ambitie.
  • De aspiraties van ICT professionals gemakkelijker, goedkoper en sneller bereiken.
  • Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van ICT professionals.
  • Vaststellen van de gap tussen een curriculum en de uitgewerkte opleiding.
  • Verbeteren van CV's, vacatures, curricula en opleidingen.
  • Vereenvoudigen van het sourcing proces.

 

Patricia Croese

is een bevlogen interim- en programmamanager die bij diverse bedrijven en overheidsorganisaties complexe veranderingen doorvoert. Patricia heeft technische bedrijfskunde gestudeerd in Eindhoven en is gespecialiseerd op het gebied van ketenmanagement, zaakgericht werken en de inrichting van de daarbij horende informatiehuishouding. Na een loopbaan in het bedrijfsleven is zij nu werkzaam als projectmanager bij I-Interim Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en adviseert daarnaast als zelfstandige lokale overheidsorganisaties bij inrichtingsvraagstukken. Haar zoektocht naar verbinding tussen business en ondersteunende functies en het willen vertalen van strategische vraagstukken naar inrichting was aanleiding om samen met Marjan Schils dit boek te schrijven.

Momenteel voert Patricia de regie voer op de implementatieactiviteiten van het nieuwe digitale stelsel omgevingswet.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het VIAG en IMG bestuur,

                             

Arend van Beek, voorzitter VIAG      Chris Batist, voorzitter IMG

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig