Presentaties VIAG Congres 2016

Overzicht

Om een presentatie te downloaden klik je op de sessie, waardoor je naar de presentatie hieronder doorschakeld wordt. Door daar op de titel te klikken kun je de presentatie (als die is geleverd door de sprekers) inzien of downloaden.

nummer titel sessie presentatie aanwezig
1.1 Data science voor beleidsmakers X
1.2 "Een open innovatieve Gemeente" X
1.3 “De Cloud laat je niet in de trein liggen”  X
1.4 Implementatie van een Hybride Cloud infrastructuur in De Hollands Kroon gemeenten X
1.5 Business IT alignment X
1.6 KNOOP: het gemeentelijk knooppunt voor objectgegevens X
2.1 GV Centric, Algemene Ledenvergadering  
2.2 Beschikbaarheid binnen de overheid is eenvoudiger dan u denkt!  
2.3 PPO Academie X
2.4 “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet”  
3.1 “ENSIA, wat verandert er voor mijn gemeente?” X
3.2 Activity Based Working  
3.3 Security tools, we zijn toe aan nieuwe, omdat de oude niet meer werken X
3.4 Supertevreden gebruikers, samen oplossingen bouwen in de praktijk X
Workshop 1.1 De digitale transitie – Welke stappen kan uw organisatie nemen? X
Workshop 1.2 Grip op privacy, een randvoorwaarde voor de 4e industriële revolutie  
4.1 Status van gegevensmanagement bij de gemeenten in Nederland X
4.2 Pamflet Dienstverlening 2025, Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie met de digitale samenleving X
4.3 Digitale dienstverlening Europa X
4.4 De Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel zetten in op een beschikbare, bruikbare en bestendige gegevens X 
4.6 De Gemeente Haarlemmermeer bij de burger aan tafel, door IT? X
5.1 iBewustzijn, de cirkel rond, sturen op permanent leren  
5.2 Pamflet Dienstverlening 2025, Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie met de digitale samenleving X
5.3 Ruimtelijke Kijken in het Sociaal Domein X
5.4 Van samenwerken naar collectief optreden X
5.6 Gemeentes en Industrie 4.0, Revolutie of Evolutie? X
Workshop 2.1 Privacy en compliance check X

 

DeelsessiesMaandag 11.45 – 12.25 uur - Parallelronde 1 (6 sessies)

1.1. Data science voor beleidsmakers

Terug naar het Overzicht

De presentatie richt zich op (gemeentelijke) beleidsmakers die willen gaan werken met data science, een data science-georiënteerd project gaan leiden of gaan investeren in data science oplossingen. De presentatie gaat in op de grondslagen van data science (en niet zo zeer op de verschillende technieken), de evaluatie van data science oplossingen en de inzet van data science om beleidsmatige doelstellingen te halen. Ter illustratie zal een case gepresenteerd worden.

Jan Willem van Holst, Ervaren CFO: van ambitie naar resultaat

 


1.2 "Een open innovatieve Gemeente" (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Keuzevrijheid is een belangrijk onderdeel van de huidige samenleving. Zou het niet fantastisch zijn vrijheid ook te hebben in de keuze van uw software? Voelt u zich gegijzeld door uw bestaande software leverancier? Heeft u zorgen over de hoge eisen aan beveiliging, privacy of oplopende kosten? 
Meer en meer overheden zetten in op Open Source software en daarbij

zijn kosten niet de enige motivatie. Door de hoge snelheid van innovatie in de open source markt en de open standaarden die worden gehanteerd, is het een uitstekend alternatief geworden voor "proprietary" software. 
Door gebruik te maken van Enterprise Open Source, krijgt u de innovatie, de veiligheid en de lagere kosten, zonder de zorgen.

Yvo Wiskerke, Key accountmanager Redhat 


1.3 “De Cloud laat je niet in de trein liggen” (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Steekwoorden zijn : veiligheid, gebruikersadoptie, flexibiliteit, apps vs applicaties…..

Wim Hoekstra, I&A adviseur gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden

 


1.4 Implementatie van een Hybride Cloud infrastructuur in De Hollands Kroon gemeenten

Terug naar het Overzicht

NetApp levert software, systemen en services waarmee organisaties hun data kunnen beheren en opslaan. De basis voor dit is de NetApp Data Fabric Strategy. Het uiteindelijke doel is dat organisaties alle resources, of deze nu in een Private Cloud, een Colocation of in een Public Cloud zoals Amazon of Azure staan met elkaar kunnen verbinden. MatrixMind is een belangrijke implementatiepartner van NetApp. MatrixMind is een specialist op het gebied van ontwerp, realisatie en beheer van robuuste en veilige hybride cloudoplossingen.

Met de NetApp Data Fabric wordt de publieke Cloud optimaal ontsloten en zodoende een logisch en naadloos verlengstuk van de eigen IT-infrastructuur.

Tijdens deze sessie zullen MatrixMind en NetApp de klant case “Hollands Kroon” presenteren. Dit geeft de Hollands Kroon organisatie de mogelijkheid om data op een uniforme manier naar de Cloud te verplaatsen maar ook weer uit de Cloud te halen, alsmede verschillende resources uit Clouds te combineren.

Gerard van de Water, EMEA Business Development manager Emerging products and solutions

 


1.5 Business IT alignment (Klik om de Prezi te bekijken)

Terug naar het Overzicht

Bij Business IT alignment gaat het om effectief inzetten en gebruiken van informatietechnologie (IT) om zo de doelstellingen van uw organisatie te bereiken. Daarbij moet een brug geslagen worden tussen het te verwachten rendement op IT-investeringen en de organisatiedoelen.
Business IT alignment is bedoeld als instrument om wederzijds vertrouwen te bereiken tussen bestuur/beleidmakers/beslissers en u als IT professional. Zo is de IT organisatie niet alleen een technisch verhaal, maar maakt het onderdeel uit van de organisatiestrategie en het verandermanagement.

Hub Gerats, CISSP | Corporate Information Security Officer | Consultant/trainer in Informatiebeveiliging en Privacy

 

 


1.6 KNOOP: het gemeentelijk knooppunt voor objectgegevens (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

KNOOP is het knooppunt voor objectgegevens, dat gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand samen hebben ontwikkeld. KNOOP ontsluit actuele objectgegevens uit de basisregistraties (o.a. BAG, WOZ, Handelsregister, BRK en BGT) op de door de afnemer gewenste manier en fungeert als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties heen mogelijk. In deze sessie wordt KNOOP gedemonstreerd en toegelicht hoe KNOOP een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem biedt. Specifiek wordt ingegaan op de mogelijkheden om de WOZ, het Handelsregister en de Basisregistratie Kadaster op de gewenste manier te ontvangen.

Chris Veenstra, teamleider kennis- en gegevensdiensten DataLand

 

 

 Maandag   13.45 – 14.25 uur   Parallelronde 2 (4 sessies)

2.1 GV Centric, Algemene Ledenvergadering

Terug naar het Overzicht


2.2. Beschikbaarheid binnen de overheid is eenvoudiger dan u denkt!

Terug naar het Overzicht

De eisen die worden gesteld aan de huidige IT worden steeds extremer. Organisaties en instellingen eisen allemaal gegarandeerde, optimale en veilige toegang tot de volledige infrastructuur met maximale beschikbaarheid, overal, altijd en vanaf iedere werkplek. De hoeveelheid data die overheden en instellingen tegenwoordig moeten verwerken, is de afgelopen jaren explosief gestegen. In deze sessie gaan wij in op hoe organisaties (klein en groot) in staat zijn om beschikbaarbaarheid van data te garanderen ongeacht of deze data virtueel, fysiek of cloud-based is opgeslagen. We gaan hierbij in op:

  • Enterprise Continuity: Recovery Service Level Objectives (SLOs) van minder dan een kwartier voor alle applicaties en data; Disaster Recovery-orkestratie;
  • Workload Mobility: beschikbaarheid voor workloads in elke cloud of op elke locatie, om zo IT-investeringen te maximaliseren en flexibiliteit te vergroten;
  • Compliance & Visibility: proactief monitoren, rapporteren, testen en documenteren om te zorgen dat er aan alle (bedrijfs)voorschriften wordt voldaan.

Daarnaast zullen wij ook aandacht besteden aan Ransomware en hoe organisaties kunnen voorkomen dat data verloren gaat door een ransome-aanval. Online criminelen zijn nooit met honderd procent zekerheid buiten de deur te houden daarom is het maken van van backups een van de belangrijkste dingen die een onderneming kan doen. Daarbij geldt dat de 3-2-1-(0)-regel een bewezen best practice is waarbij minstens 3 kopieen van bedrijfsdata wordt gemaakt waarvan er twee op verschillende opslagmedia en 1 offsite. De nul in de regel staat voor het testen van de meest cruciale backupsets.

Meer weten? Schuif dan aan bij onze sessie op maandag van 13.45 uur of bezoek onze stand.

Thomas Zaatman, Territory Manager, Veeam
Henk Arts, System Engineer Manager Benelux, Veeam

 

 

 

 


2.3 PPO Academie (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Na de succesvolle Academie rondom het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid, opgezet door KING/VNG in samenwerking met de VIAG, zijn we gestart met een breed vervolg. Dat is de PPO-Academie: voor persoonlijke, professionele ontwikkeling (PPO). De PPO-Academie biedt jou het netwerk, kennis en vaardigheden om vanuit je eigen rol innovaties en ontwikkelingen in je organisatie te versnellen.

In deze workshop praten we je bij over de eerste ervaringen van gemeenten. En geven we je een update over de leerreis voor de Omgevingswet, die we samen met het VNG programma invoering Omgevingswet, de VNG Academie en de interbestuurlijke partners ontwikkelen. En over de leergang dienstverlening, die we onder andere in samenwerking met de Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP) vorm geven. Last but not least zijn we benieuwd naar jouw verwachtingen van de PPO-Academie!

Gézieta van den Belt en
Arend van Beek

 

 

 

 


2.4 “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet”

Terug naar het Overzicht

In september is de implementatie gestart van het programma “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet” (BGVS) met 12 startbijeenkomsten door het hele land. KING begeleidt de implementatie in samenwerking met de VNG. In de workshop gaan we op interactieve wijze met elkaar aan de slag met de tools en oplossingen die helpen bij het borgen van de informatiebeveiliging rondom Suwinet. Ook staat het delen van best practices op het programma. Met en van elkaar leren. 

Wijnand Heijnen de projectleider van het implementatieteam verzorgt de begeleiding van de workshop.  

Maandag   14.30 – 15.10 uur   Parallelronde 3 (4 sessies)

3.1 “ENSIA, wat verandert er voor mijn gemeente?” (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Met de in 2013 vastgestelde resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente' gaven gemeenten aan informatieveiligheid van groot belang te vinden en informatieveiligheid te gaan borgen door de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) te implementeren”. Zij hebben afgesproken om naar aanleiding van die implementatie te rapporteren over informatiebeveiliging in het eigen jaarverslag. In de resolutie hebben gemeenten aan het ministerie van BZK gevraagd de bestaande audit en verantwoordingslast te verminderen. De ministeries van BZK, SZW en I&M, de VNG en verschillende gemeenten zijn het project ENSIA met dit doel gestart. en werken aan een effectievere en efficiëntere verantwoordingssytematiek over informatieveiligheid. In de bijdrage van VNG, KING en het ministerie van Binnenlandse zaken geven we u de actuele stand van het project. We gaan in op de resultaten van de pilots en geven een doorkijkje naar 2017. De presentatie wordt verzorgd door Rob Ramdjielal (Ministerie van BZK) Peter van Dijk (VNG) en Edith van Ruijven (KING)

Rob Ramdjielal

Peter van Dijk

Edith van Ruijven

 


3.2 Activity Based Working

Terug naar het Overzicht

Traditionele bedrijfsprocessen zijn star. Klanten melden zich bij de balie. Die verbindt ze door met een specialistische afdeling. Voor vervolgtrajecten zijn vaak weer anderen verantwoordelijk. Bij iedere stap moeten kenniswerkers informatie uit verschillende delen van het systeem halen. En als ze niet op kantoor zijn moet de klant nog meer geduld hebben. 

Bij Activity Based Working bepaalt een slim systeem welke medewerker een klantvraag het beste kan oppakken. Daarbij is contactinformatie uit alle kanalen direct beschikbaar. Het systeem ondersteunt zelfs bij het nemen van beslissingen. Bovendien is het via de cloud ook met mobiele apparatuur en op de desktop thuis toegankelijk. 

Tijdens de presentatie wordt het concept van Activity Based Working en de mogelijkheden die dit biedt voor gemeenten toegelicht. Daarnaast wordt er een vertaling gemaakt naar de architectuur die nodig is om dit te realiseren.  

Keynote speaker Erik Veldhoen 

Veldhoen is de grondlegger van Activity Based Working in Nederland, oprichter van verschillende bedrijven op dit gebied en auteur van bestsellers als You-topia. Hij zal de ins en outs van Activity Based Working toelichten aan de hand van uiteenlopende praktijkvoorbeelden.

Spreker Lonneke Dikmans 

Lonneke Dikmans is country manager van eProseed en spreekt regelmatig op conferenties, seminars en workshops over innovatie en de toepassing van IT in primaire bedrijfsprocessen. Zij zal de vertaling naar de applicatie architectuur toelichten. 


3.3 Security tools, we zijn toe aan nieuwe, omdat de oude niet meer werken (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Veel organisaties sturen op bewustzijn van medewerkers als het gaat om veilig internet en e-mail gebruik. Maar is dat wel genoeg? We worden listig bespeeld door hackers en medewerkers zijn anders gaan werken. We zetten oplossingen in die we vertrouwen omdat we dat al tijden gebruiken, maar werken deze nog wel effectief?

In deze presentatie kijken we kort naar gedrag van mensen en welke ingezette oplossingen niet meer toereikend zijn. We gaan kijken waarom andere oplossingen met een ander concept wel werken en wat we NU al kunnen doen om een veilige IT omgeving te faciliteren.

Hans Willem Verwoerd


3.4 Supertevreden gebruikers, samen oplossingen bouwen in de praktijk

Terug naar het Overzicht

Haalbaar, Maakbaar, Voelbaar, Denkbaar zijn de vier pijlers van Design Denken, een andere manier om I&A oplossingen te realiseren. Deze nieuwe manier van ontwikkelen biedt voor gemeenten vele kansen. Maar wanneer kun jij dit toepassen en hoe doe je dit?

Rutger Dik, scrummaster en consultant bij Odinfo, laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien dat samen met gebruikers een snel en goed resultaat is gebouwd. Van geluidsoverlast rond het Rembrandtplein tot een armoedeproject, voor elk probleem ontstond een creatieve oplossing.

Rutger Dik

 


Maandag 13.45 - 15.10 uur   Workshop Ronde 1 (2 workshops)

Workshop 1.1 De digitale transitie – Welke stappen kan uw organisatie nemen? (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Overal om ons heen ervaren we de gevolgen van de digitale transitie van onze maatschappij. Zowel burgers als bedrijven hebben te maken met veranderende denkwijzen, processen en de kritische rol van informatie. 
Hoe gaat uw organisatie daarmee om? Is uw organisatie op een dusdanige manier ingericht om nu, maar vooral ook in de toekomst, op een juiste manier te kunnen blijven handelen? Hoe beïnvloedt dit uw dienstverlening?

Tijdens deze interactieve workshop gaat u zelf aan de slag om de digitale volwassenheid van uw eigen organisatie te onderzoeken. Als eerste nemen wij u mee in de stappen die uw organisatie kan nemen om te groeien naar een digitaal denkende organisatie in een ketengeoriënteerde informatievoorziening. Dit doen wij aan de hand van het EIM Transitiemodel. Op basis van dit model gaat u vervolgens aan de slag met een GroeiPadScan* waarmee u direct inzicht krijgt in uw persoonlijke situatie. De resultaten van alle deelnemers worden met elkaar besproken, waardoor u direct handvatten krijgt om de volgende dag aan de slag te gaan. De uitkomsten van uw persoonlijke GroeiPadScan krijgt u na de workshop toegestuurd. Tevens zal de gemeente Veere vertellen over hun eigen digitale transitie; van analoog werken naar digitaal denken ervaren en vormgeven.

Wilt u hands-on aan de slag en de volgende dag direct richting geven aan uw eigen digitale ambities aan de hand van actuele inzichten van collega’s en de best practices van gemeente Veere? Kom dan naar deze interactieve workshop!

* Om de GroeiPadScan te kunnen uitvoeren dient u een smartphone, tablet of laptop met werkende internetverbinding te hebben.

Geert Ridderbos - Hoofd Bedrijfsvoering gemeente Veere

Bart Suers – Business Consultant BCT

Walter Bril – Business Consultant BCT

Ludo Gulpen – Accountmanager gemeenten BCT


Workshop 1.2 Grip op privacy, een randvoorwaarde voor de 4e industriële revolutie

Terug naar het Overzicht

Eén van de meest herkenbare veranderingen van de vierde industriële revolutie is dat al het design “servicegericht” is. De mogelijkheden met deze vorm van productie zijn eindeloos. Zo zal er communicatie plaatsvinden tussen slimme producten en de slimme machines die deze producten maken.  Wanneer je mobiele telefoon weet dat die binnenkort stuk zal gaan, kan deze een bericht sturen naar de fabriek die hier weer de productie op aanpast. Wanneer deze technieken worden geperfectioneerd en volledig geïntegreerd in het productieproces, zal de nieuwe telefoon bijvoorbeeld al voorgeprogrammeerd zijn met de instellingen die jij op je oude telefoon had. Dit is natuurlijk niet alleen het geval zijn bij mobiele telefoons. Ook op maat gemaakte kleding, shampoos en zeepjes zullen voor de consument beschikbaar worden. Producten zullen helemaal naar jouw wens worden gemaakt. Gemeenten zullen ook aansluiten op deze ontwikkeling en hun productie "servicegericht" cq "persoonsgericht" maken. Persoonsgegevens zijn dus "KEY".

Hoe zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens van de burger bij de gemeente in goed handen zijn? En hoe tonen we dat aan? Het wettelijk kader wordt gevormd door de Europese verordening AVG, die op 25 mei 2016 van kracht is geworden en waaraan alle Nederlandse gemeenten moeten voldoen, uiterlijk per 25 mei 2018.

Privacy Management Partners en Key2Control hebben daarvoor de PrivacyManager ontwikkeld, een procesmatige aanpak waarbij gemeenten grip krijgen en houden op het gebruik van persoonsgegevens volgens de privacywetgeving. Inmiddels hebben een 12-tal gemeenten deze methodiek omarmd en zijn druk doende deze te implementeren. Aanpak en de eerste "lessons learned" zullen worden gepresenteerd.

Arie Hartog, Directeur Key2Control

Sergej Katus, Partner van Privacy Management Partners

 

 Maandag   15.40 - 16.20 uur   Parallelronde 4 (5 sessies)

4.1 Status van gegevensmanagement bij de gemeenten in Nederland (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

In deze presentatie wordt u meegenomen in de stand van zaken van gegevensmanagement bij de gemeenten in Nederland.

Inzicht met verrassende resultaten! Presentatie wordt verzorgd door de voorzitter van de Expertgroep Gegevensmanagement/VIAG.

Wim Stolk, voorzitter Expertgroep Gegevensmanagement

 

 

 

 

 

 


4.2 Pamflet Dienstverlening 2025, Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie met de digitale samenleving (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Het pamflet Dienstverlening is op 14 maart 2016 aangeboden aan de Digicommissaris Bas Eenhoorn. We moeten goed nadenken over de veranderende relatie tussen overheid, burger en ondernemer. De urgentie is hoog en neemt alleen maar toe. We leven in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om zelf actief invulling te kunnen geven aan de toekomstige samenleving, moeten we adaptief kunnen zijn, flexibel, wendbaar en open voor verandering. De denkdag draagt een toekomstidee aan in de vorm van stippen op de horizon die we mee kunnen nemen bij het beoordelen van nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en plannen.

Te vaak gaat het nu nog over bestaande instituties, initiatieven en een bestaande overheid. Om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen zullen we echter uit moeten we gaan voor de toekomst. De VDP en  IMG zal dit pamflet voor u uitleggen in een tweetal sessies. De VDP zal zich met name richten op “de dienstverlening” en de IMG onder andere op de informatievoorziening. Ook zal er dieper ingaan worden op wat daar aan zoal aangehangen kan worden, zoals MijnOverheid en MOvO.

Jan Fraanje, directeur VDP 

 

 

 

 

 


4.3 Digitale dienstverlening Europa (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

De Europese Interne markt functioneert pas optimaal als ook de publieke dienstverlening grensoverschrijdend wordt. Bedrijven en burgers moeten hun zaken in het buitenland zelf kunnen regelen, digitaal, vanaf hun eigen stoel. Bijvoorbeeld het opstarten van een bedrijfsvestiging in het buitenland. En ook het veilig en betrouwbaar verkrijgen van zorg in het buitenland. Maar dit gaat niet altijd even makkelijk, doordat elk Europees land zijn eigen systemen en (code)taal heeft. Dit kan beter, door middel van een digitaal Europees platform dat ervoor zorgt dat alle verschillende systemen goed op elkaar aansluiten. Europese bouwstenen hiervoor worden ontwikkeld vanuit het programma e-SENS en de Connecting Europe Facility van de Europese Commissie. Echter: De brug naar Europa begint en eindigt vaak wel bij een gemeente! Deze presentatie zoekt naar de raakvlakken die de brug naar Europa heeft met gemeenten. Door: Xander van der Linde, Marijke Salters en Arend van Beek Als context voor deze presentatie is er een animatie beschikbaar.


4.4 De Omgevingswet en het bijbehorende digitale stelsel zetten in op een beschikbare, bruikbare en bestendige gegevens

Terug naar het Overzicht

Toegankelijkheid en analyse van gegevens is het domein van geografische informatiesystemen. Wat kan dit betekenen voor het planvormingsproces?

René Kleij, voorzitter Provero

 

 


4.6 De Gemeente Haarlemmermeer bij de burger aan tafel, door IT? (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

De Gemeente Haarlemmermeer is een innovatieve gemeente. Er wordt een transitie doorgevoerd van een productgerichte organisatie naar klant gedreven processen, naar ‘de burger thuis’. Binnen IT verschuift de focus van operatie naar regie.
Digitalisering en participatie maken de kwaliteit van de IT dienstverlening transparant voor de burgers en bedrijven. Verstoringen worden onbarmhartig zichtbaar voor de buitenwereld. Verbetering van de (digitale ) dienstverlening vraagt daarom om een kwalitatief goede inzet van de informatievoorziening. Haarlemmermeer verbetert de kwaliteit van de IT dienstverlening door het introduceren van architectuur principes, gezamenlijke informatieplanning, proactief beheer van de informatievoorziening en gezamenlijke governance.
Jan ten Kate, informatie- en applicatie architect van de Gemeente Haarlemmermeer laat in zijn presentatie zien welke ambities Haarlemmermeer heeft ten aanzien van de verbetering van de dienstverlening en hoe die worden gerealiseerd. Ook gaat hij in op het belang van inzicht en grip op het bestaande IT landschap, zodat sturing wordt gegeven aan de ontwikkelingen rond IT.

 Maandag   16.25 - 17.05 uur   Parallelronde 5 (6 sessies)

5.1 iBewustzijn, de cirkel rond, sturen op permanent leren

Terug naar het Overzicht

In 50 - 80% zijn beveiligingsissues het resultaat van menselijk handelen. Inmiddels wordt elke 10 dagen een gemeente aangevallen met ransomware, phishing mail. En met slecht wachtwoordgebruik en rondslingerende data is het niet de vraag óf, maar wanneer u aan de beurt bent met een datalek. Ziet uw management het nog niet? Is het uw taak om de organisatie permanent iBewust te leren handelen? In dit spreekslot wordt op basis van ervaring bij 20 gemeenten de leercirkel uitgelegd van iBewustzijn. Over de boeg van permanent leren.

  • Nulmeting op houding en gedrag: het management schrikt!
  • iBewustzijnplan, met alle interventies op een rij
  • Alle interventies in een leercirkel met kop-staart verbinding
  • Evaluatie en focus in de Deming cirkel op iBewustzijn
  • Sturen op leren leren.

 
 
Ingrid van Zeeland, directeur SEP

 

 


5.2 Pamflet Dienstverlening 2025, Nederlandse gemeenten in een nieuwe relatie met de digitale samenleving

Mentimeter sessie 1 - De samenleving
Mentimeter sessie 2 - Openbaar bestuur
Mentimeter sessie 3 - Relatie burger - overheid

Terug naar het Overzicht

Het pamflet Dienstverlening is op 14 maart 2016 aangeboden aan de Digicommissaris Bas Eenhoorn. We moeten goed nadenken over de veranderende relatie tussen overheid, burger en ondernemer. De urgentie is hoog en neemt alleen maar toe. We leven in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om zelf actief invulling te kunnen geven aan de toekomstige samenleving, moeten we adaptief kunnen zijn, flexibel, wendbaar en open voor verandering. De denkdag draagt een toekomstidee aan in de vorm van stippen op de horizon die we mee kunnen nemen bij het beoordelen van nieuwe initiatieven, ontwikkelingen en plannen.

Te vaak gaat het nu nog over bestaande instituties, initiatieven en een bestaande overheid. Om aansluiting te houden bij de ontwikkelingen zullen we echter uit moeten we gaan voor de toekomst. De VDP en  IMG zal dit pamflet voor u uitleggen in een tweetal sessies. De VDP zal zich met name richten op “de dienstverlening” en de IMG ondere andere op de informatievoorziening. Ook zal er dieper ingaan worden op wat daar aan zoal aangehangen kan worden, zoals MijnOverheid en MOvO.

Raymond Alexander, Hoofd ICT plv. CIO Gemeente 's-Hertogenbosch


5.3 Ruimtelijke Kijken in het Sociaal Domein (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Zoals één foto meer zegt dan 1000 woorden, heeft een kaart meer zeggingskracht dan een stapel tabellen. De waarde van informatie heeft een sterke samenhang met de wijze waarop deze gepresenteerd wordt. Steeds meer gemeenten begrijpen dat en kiezen voor visualisatie op kaarten. Inmiddels wordt onderzocht dat ook één van vormen is waarmee gegevens uit het stelsel van basis registratie naar gemeenten ontsloten kunnen worden. De keten van informatievoorziening wordt daarmee deels omgekeerd. Nieuwsgierig? Rien Stor presenteert de ontwikkelingen en schetst de laatste stand van zaken.

Rien Stor, Geonovum

Beter Benutten beoogt het gebruik van geo-informatie (de plaats waar en soms ook de tijd wanneer iets plaatsvindt) te vergroten. De grootschalige decentralisatie in de zorg (jeugdzorg, WMO) en de sociale zekerheid (participatiewet) bieden kansen voor het gebruik van geo-informatie.

 

 

 


5.4 Van samenwerken naar collectief optreden

Terug naar het Overzicht

Bij samenwerken in het gemeentelijk domein kennen we allemaal termen als delegeren en mandateren.
Met de beweging naar collectieve voorzieningen bij de informatievoorziening gaan we nu naar de volgende fase: loslaten.
Hoe nemen we als gemeenten daarbij de regie? Niet meer op standaarden maar op standaard opereren zou ik denken. En dat denken ook gemeenten getuige de beweging van de Digitale Agenda 2020. Waar staan we nu, wat gaan we de komende tijd nog samen ontdekken en welke rollen zijn daar voor de diverse spelers weggelegd.

Theo Peters, Productportfoliomanager GEMMA at KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

 


 

5.6 Gemeentes en Industrie 4.0, Revolutie of Evolutie? (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

Interactief en informerend! Waar draagt Industrie 4.0 bij aan de voorspelbaarheid, toegankelijkheid en efficiëncy van de dienstverlening? Dit om inwoners en organisatie meer te betrekken bij de publieke zaak. Gekeken wordt naar de impact op de ICT bedrijfsvoering en daarbuiten. Waar liggen de kansen, is het beheersbaar of overkomt het ons?

Over The Unit Associates & Academy:
The Unit Associates & Academy, VIAG lid sinds 2010, richt zich op IT organisatie verandering, Architectuur en Project Management. Dit doen we middels het opleiden van de interne medewerkers, de begeleiding van turnkey IT transformatie trajecten en het leveren van hands-on programma managers, projectleiders & architecten.

 

Rienk de Kok MSc. - Partner The Unit Associates en Business Architect The Unit Associates

  

Maandag   15.40 - 17.05 uur   Workshop Ronde 2 (1 workshop)

Workshop 2.1 Privacy en compliance check (klik om te downloaden)

Terug naar het Overzicht

In hoeverre voldoet uw netwerk aan de privacywetgeving?
Telindus neemt u tijdens deze workshop mee in alle aspecten van privacywetgeving en geeft aan waar uw netwerk aan dient te voldoen. Dit doen ze niet alleen, maar worden tijdens deze workshop worden zij ondersteund door Banning Advocaten.

 

Tom Engels, Pre Sales Consultant Telindus

Prof. mr. J. M.A. (Jan) Berkvens

mr. S.M.M.C. (Silvia) Vinken

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig