Programma parallelsessies

 
 
 
 
 


Presentaties

Van de met een sterretje (*) gemerkte lezingen is de presentatie beschikbaar door op de titel van de presentatie te klikken. 
 
terug naar boven 
 
Het sleutelwoord in gemeenteland is samenwerken. Samenwerken om nieuwe complexe taken betaalbaar uit te voeren. Dit leidt tot verschillende samenwerkingsvormen waaronder het oprichten van shared service organisaties. Het perspectief is groot: de kwaliteit neemt toe net als de continuïteit, de innovatiekracht en de betaalbaarheid. Bijna te mooi om waar te zijn. In de praktijk hebben shared services het echter vaak moeilijk om het de opdrachtgevers spreekwoordelijk naar de zin te doen. Het lijkt of kwaliteit juist afneemt in de perceptie van de opdrachtgever en dat de kosten hand over hand toenemen. Siebren de Ringh gaat graag met u in dialoog over de niet productieve dynamiek die kan ontstaan tussen shared service organisaties en haar opdrachtgevers en hoe u komt tot een gewenste dynamiek. Een dynamiek die het mogelijk maakt doelen te realiseren. De dialoog is interessant voor gemeenten die al de nodige ervaring hebben met shared services maar zeker ook voor gemeenten die op het punt staan om een shared service organisatie op te richten.

Spreker: Siebren de Ringh MMC, partner Ordina Consulting PublicSamenwerking op interlokaal en interbestuurlijk niveau

 
 

1.2 Algemene Ledenvergadering

GV Centric

 
 

terug naar boven

1.3 "Slim koppelen begint bij het opdrachtgeverschap"

</br>Arjen GerritsenArjen Gerritsen
  
Wij willen als GV Centric de uitdaging aangaan om over dit thema een prikkelend en motiverend paneldebat te voeren. Daarin willen we nagaan waarom koppelen zo vaak niet lukt en wat we leren van goede voorbeelden.

Paneldiscussie tussen Lidwien Meijers (Centric), Kees Groeneveld (KING Leveranciersmanagement), Erik Beukenkamp, informatieadviseur bij de gemeente Almere, en Gerard Rozemaal vertegenwoordiger GV Vergeb

onder leiding van Arjen Gerritsen, burgemeester gemeente De Bilt en voorzitter GV Centric

terug naar boven
Intergemeentelijke samenwerking wordt veelal gezien als dé manier om het hoofd te bieden aan het toegenomen belang van ICT in een tijd dat er forse besparingen van gemeenten worden gevraagd. Toch verloopt zo'n samenwerking doorgaans verre van vlekkeloos en lossen ze zelden de verwachtingen in. Jos Smits gaat in deze sessie in op de do's en dont's van intergemeentelijke ICT samenwerkingen, gebaseerd op een jarenlange betrokkenheid bij tientallen samenwerkingsverbanden.

Spreker: Jos Smits, Principal Adviseur M&I/Partners

 terug naar boven
<br />Willem DrijverWillem Drijver
 
Gebruikers ontwikkelen zich door de onstuimige opkomst van gebruikersvriendelijke mobiele internet devices (smartphone, tablet, ultrabook, etc.) in snel tempo tot zelfstandige en mondige ICT consumenten (consumerization). De positieve ervaringen met flexibiliteit, snelheid en mobiliteit vanuit de privé omgeving worden geprojecteerd op de werksituatie die in de meeste gevallen verhoudingsgewijs als star, langzaam en ouderwets wordt ervaren. Deze trend zal de komende jaren sterk bepalend zijn voor de ontwikkeling van ICT.

Spreker: Willem Drijver, CEO Cam IT Solutions
 
 
terug naar boven
<br />Gerard de WolffGerard de Wolff
 
Aan de hand van de case ‘De Friese Meren’ worden voor- en nadelen van samenwerken en de do's and don’ts om te komen tot een samenwerking besproken. Deze case bevat vele varianten van samenwerken. De Friese Meren is sinds 01-01-2013 een samenwerking van drie gemeenten die dit jaar herindelen tot één gemeente. Daarnaast krijgt De Friese Meren een deel van Boarnsterhim toegevoegd en ondergaat Skarsterlân een grenscorrectie met buurgemeente Heerenveen.
We bespreken het gehele proces van het komen tot samenwerking tot aan het herindelen. Gerard de Wolff (Gemeentesecretaris van de gemeente Skarsterlân) en Rolf Meursing (Programmamanager) delen hun ervaringen en lichten hun keuzes en afwegingen in dit bijzondere traject toe.
 
 
 
<br />Rolf Meursing
Rolf Meursing
 
Rolf Meursing is directeur van Odinfo. Hij is al jarenlang betrokken bij grote ICT-veranderingsprojecten, samenwerkingsverbanden en fusies binnen de overheid, zoals het integreren van de ICT tussen instellingen. Hij is tevens gecertificeerd KING-adviseur. Meer informatie is te vinden op www.nl.linkedin.com/in/rolfmeursing
 
 


 terug naar boven

2.3 Mobility Oplossingen: Beheer, beveilig en moderniseer uw mobility infrastructuur

<br />Jordi BaggenJordi Baggen
 
Elke organisatie werkt aan een mobility strategie waarbij security, efficiency en productiviteit in balans moeten blijven. Hoe maximaliseer je de productiveitsslag zonder in te leveren op beheer? Dell Mobility Solutions houden rekening met het beheren van devices en gebruikers, het beveiligen van data (ongeacht waar deze zich bevindt), het ontwikkelen en moderniseren van applicaties en het optimaliseren van de totale infrastructuur. Ontdek hoe het end-to-end Dell portfolio u kan helpen aan een veilige en schaalbare omgeving te werken van een app tot het device zelf.

Spreker: Jordi Baggen, Marketing Manager End Use Computing Dell
 
 
terug naar boven
<br />Edgar van BovenEdgar van Boven
 
Door alles met elkaar te verbinden, zijn wij als samenleving in staat om betere oplossingen te creëren. Technologie zal ons daarin verder brengen. KPN deelt hoe zij dit nu al doet.

Spreker: Edgar van Boven, TU Delft & architect KPN NETCO
 
 
terug naar boven
<br />Ineke VinkIneke Vink
 
Of je nu Asset Manager of Beheerder Openbare Ruimte bent, de optelsom van de assets in jouw ruimte maken het leven en werken in deze omgeving waardevol. Voor veel organisaties is het een uitdaging om hun leef-en werkomgeving te beheren en er voor te zorgen dat het steeds beter wordt. Door het samenbrengen van kennis en asset informatie in praktisch werkbare oplossingen wordt het beheer een stuk makkelijker, mede door de inzet van mobiel werken en ondersteuning van tablets, Ipads en Smartphones. Door slim beheer maakt u juiste keuzes, bespaart u kosten en verbetert u operationele processen. In deze sessie krijgt u antwoorden hoe u het beheer van de openbare ruimte slimmer maakt.

Spreker: Ineke Vink, Hoofd Openbare Ruimte binnen Grontmij. Van huis uit is zij gespecialiseerd in ICT/managementvraagstukken, innovatie en leiderschap. Ineke heeft veel praktijkervaring opgedaan in de meest uiteenlopende adviestrajecten rondom asset management en openbare ruimte bij de overheid. Binnen Grontmij is Ineke verantwoordelijk voor de invoering en ondersteuning van Obsurv bij honderden overheidsorganisaties. Obsurv is het webbased asset management / beheersysteem van Grontmij. Ineke stond aan de basis van de ontwikkeling en implementatie van het webbased Obsurv.
 
 
terug naar boven

3.2 De roze wolk of gaat het regenen? 

<br />Frank van de VinneFrank van de Vinne
 
Cloud is de hype voorbij. Toch is de adoptie in het gemeentelijk domein nog beperkt. Nieuwe toetreders bieden vaak een cloud-only aanbod. Bij gevestigde leveranciers wordt de impact van een overgang naar de cloud vaak groter ervaren door gemeentes. Deze sessie gaat over de vraag waar dit door komt en zoomt in op de toekomstvastheid van keuzes die gemaakt worden. Zijn wij ons bewust van de randvoorwaarden die gesteld worden door de overheid aan professioneel beheer? Kennen we de impact van bijvoorbeeld het richtsnoer informatiebeveiliging persoonsgegevens van het CPB van ons vraagt? Kunnen we dit in een klassiek model op een juiste wijze invullen? Ook onze ervaringen op het gebied van cloud-dienstverlening en de overgang naar een cloud-propositie komen hierbij aan de orde.

Spreker: Frank van de Vinne, PinkRoccade
 
 
terug naar boven
 
<br />Jeroen BrakelJeroen Brakel
 
Vicrea laat zien dat het Stelsel van Basisregistraties ook daadwerkelijk zijn toegevoegde waarde heeft in uw dagelijkse praktijk. Vicrea biedt concrete oplossingen om Basisregistraties te beheren, eenduidig te ontsluiten en presenteren, maar vooral ook om de gegevens te combineren met uw eigen databronnen. Enkelvoudige opslag en integraal gebruik van data resulteren in aanzienlijke schaal- en efficiencyvoordelen. In deze presentatie vertelt Vicrea u graag hoe u uw gegevens effectief kunt beheren en het Stelsel van Basisregistraties voor u kunt laten werken. Juist nu!

Spreker: Jeroen Brakel, Business Development Manager - Vicrea

 terug naar boven
We leven in een wereld waar meer data wordt gegenereerd dan we kunnen opslaan. Een verdubbeling elke twee jaar. In 2020 zal 40% van alle data door systemen en sensoren worden gegenereerd. Een werkelijk wondere wereld van data, waarin we een weg moeten zoeken. Enerzijds de uitdaging de enorme data-meren te kunnen aanleggen, organiseren en gebruiken. Anderzijds de kennis, kunde en gereedschappen ontwikkelen om uit die enorme hoeveelheden data zinnige 'intelligence' te halen. We zijn begonnen met een zoektocht door het snel uitdijende data-universum dat ook wel Big Data wordt genoemd.

Spreker: ir. Hans Timmerman, CTO EMC The Netherlands

 
Is uw informatiebeveiliging inderdaad op niveau? Zijn de risico’s en de kosten, als het mis gaat, voor iedereen helder?
Is er voldoende aandacht van het management voor dit thema? Kent u uw zwakke broeders en zusters? Volgens ons een essentieel punt dat nog vaak verbetering behoeft.
Informatiebeveiliging op de agenda van het management Informatiebeveiliging is geen sexy onderwerp waar management en bestuur zich graag mee bezig houden. Het inzichtelijk maken van hun risico’s biedt vaak een opening tot gesprek.

Spreker: Wendeline Sjouwerman, senior adviseur Odinfo. Ze is veel betrokken bij het samenwerkingsverbanden en richt zich voornamelijk op de organisatorische kant daarvan. Niet alleen de technische kant, maar vooral ook betrokken bij de mensfactor en communicatieaspecten in de veranderprocessen. Meer informatie is te vinden op www.nl.linkedin.com/in/wendelinesjouwerman
 

 terug naar boven

4.2 Waarom applicatiesanering een slimme keus is (download)
Niet alleen bij een SCC of ambtelijke fusie

<br />Wilko VisserWilko Visser
 
ValueBlue heeft een methodiek ontwikkeld voor het grondig en efficiënt uitvoeren van applicatiesanering. Er wordt in samenhang gekeken naar de functies die applicaties leveren en de bedrijfsprocessen die daardoor worden ondersteund. In een aantal stappen worden de mogelijkheden voor rationalisatie (elimineren van dubbele versies en niet gebruikte applicaties) en voor consolidatie (elimineren van functionele overlap van applicaties en databestanden) bepaald en vertaald naar concrete uitvoeringsplannen en een onderbouwde business cases. De methodiek maakt gebruik van slimme hulpmiddelen en best practices. De presentatie is gebaseerd op de ervaringen van ValueBlue bij de Gemeente Amsterdam, Diemen, Velsen en Uithoorn alsmede diverse niet-gemeentelijke organisaties.

Spreker: Wilko Visser, ValueBlue 


terug naar boven
 
<br />Lars KlumpesLars Klumpes
 
In deze presentatie zal ingegaan worden op de vraag hoe we slimmer data security kunnen verhogen.
We kijken naar praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en zullen ingaan op voorbeelden van goede en mindere –maar goed bedoelde- beveiligingsmaatregelen. Tot slot zullen we best practices delen die zorgen voor een hogere mate van security op een slimme manier.

Spreker: Lars Klumpes, CISSP (Certified Information Systems Security Professional) / Information Security Director EMEA, Oracle


terug naar boven

4.4 Decentralisatie AWBZ, kan het slimmer? (download)

 
<br />Gudron van der WalGudron van der Wal
 
Met de decentralisatie van de jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ en taken op het terrein van werk en inkomen verandert het sociaal domein de komende jaren ingrijpend. Gemeenten worden verantwoordelijk voor een bredere waaier aan taken, met stevige consequenties op verschillende terreinen. Waarbij de tijd dringt. Al in 2014 dienen gemeenten de nodige voorzieningen te hebben getroffen om klaar te zijn voor de decentralisatie per 01-01-2015. Voorzieningen die enerzijds de kwaliteit van de hulp en de ondersteuning in het sociale domein verbeteren en die anderzijds bijdragen aan de opgelegde kostenreductie van 25 procent. Dat ICT hierin een rol van betekenis kan spelen lijdt geen twijfel.
Deze parallelsessie focust zich op de nieuwe processen die op gemeenten afkomen en gaat in op het noodzakelijke samenspel aan bestaande en nieuwe systemen zowel binnen als buiten de gemeente. En op hoe u uw regierol binnen het speelveld van gegevensuitwisseling in het sociale domein tijdig invult.

Spreker: Gudron van der Wal, Accountmanager Qualogy
 
 
terug naar boven
 
 
<br />Maarten van der VeenMaarten van der Veen
 
Veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid zijn belangrijker dan ooit voor de website van uw gemeente. Open standaarden helpen u hierbij. Verschillende andere gemeenten gingen u voor. Maar welke open standaarden zijn relevant? Hoe kan ik er op een goede manier naar vragen? En hoe check ik of ik de gevraagde standaarden gekregen heb?

Spreker: Maarten van der Veen, (Bureau Forum Standaardisatie) Logius
 
 
terug naar boven
 
 
<br />Ronald KingmaRonald Kingma
 
Verschillende gemeenten hebben waarschijnlijk de DigiD audit al uitgevoerd. Anderen voelen de hete adem in hun nek. Iedere gemeente moet er dit jaar aan geloven. Maar wat zegt de DigiD audit nu eigenlijk? Testen we alles wel correct of blijven er veel onbeantwoorde vragen? Ronald Kingma gaat verder in op dit onderwerp met trends, nieuwe inzichten en praktijk voorbeelden.

Spreker: Ronald Kingma, SecureLabs
 
terug naar boven
 
 
<br />Wouter Bas van de VegtWouter Bas van de Vegt
 
Mobiel werken biedt steeds meer kansen en veel organisaties nemen op dit vlak de eerste stappen. Maar onvoldoende zicht op de risico’s en mogelijkheden belemmert veel organisaties in het maken van de juiste keuzes. Tijdens een interactieve workshop gaat Wouter-Bas van der Vegt met u in op de trends en ontwikkelingen rond mobiel werken, de kansen en risico’s die hiermee gepaard gaan. Daarnaast passeren diverse oplossingsmogelijkheden om veilig mobiel te kunnen werken de revue.

Spreker: Wouter-Bas van der Vegt, Senior Principal Security & Risk Management bij Ordina 
 
terug naar boven

5.4 De opkomst van de Open Source Database Postgres (download)

 
<br />Coen HamersCoen Hamers
 
Een hedendaags database alternatief is de Open Source database Postgres. Coen Hamers laat u zien waar Postgres vandaag de dag staat.
Wat kan Postgres voor u betekenen en wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op dit gebied.
Splendid Data is het kenniscentrum daar waar het gaat om de Postgres relationele database en daaraan gerelateerde producten, diensten en projecten. Door de focus en de jarenlange ervaring van onze medewerkers zowel in projecten alsmede ook in productontwikkeling met Postgres zijn wij in staat meerwaarde toe te voegen aan uw Postgres initiatieven en omgeving. Wij bedienen de Nederlandse markt.

Spreker: Coen Hamers, Splendid Data
 
 
terug naar boven

6.1 Efficiency door de BRP? (download)

 
<br />Alex HuismanAlex Huisman
 
De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) wordt de komende jaren vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De komst hiervan raakt de gehele bedrijfsvoering en is voor verscheidene gemeenten aanleiding om hun ICT/applicatielandschappen ‘ineen te schuiven’. Dit met het doel te komen tot een (op termijn) gehele applicatiesanering om de beoogde efficiencywinst te realiseren. Voor de daarvoor benodigde schaalvergroting zoeken gemeenten elkaar op om de samenwerking vorm te geven en kennis en kunde te delen.
Hoe dat in de praktijk gaat en uitdaging u zoals tegenkomt, willen we u in deze workshop tonen. Gemeenten die hier nu druk mee bezig zijn, vertellen u hoe zij de samenwerking hebben aangepakt. Een workshop uit de praktijk derhalve.

Sprekers: KING BPRen Alex Huisman, adviseur Informatievoorziening & automatisering gemeente Langedijk
 
 
terug naar boven

6.2 Decentralisaties en informatievoorziening in het sociaal domein, 1 januari 2015 begint vandaag!

<br />Joost Broumels
Joost Broumels
 
Het afgelopen half jaar hebben VNG en KING, in opdracht van VNG en Rijk, een verkenning uitgevoerd naar de informatievoorziening in het sociaal domein (VISD). De resultaten laten zien dat gemeenten hun informatievoorziening zo kunnen inrichten dat zij regie kunnen voeren op de dienstverlening bij multiprobleemsituaties, hoe daarbij gebruik gemaakt kan worden van bestaande systemen die veel bij gemeenten worden gebruikt, en op welke onderdelen het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen gewenst is. Het rapport schetst ook een systematiek voor horizontale en verticale verantwoording waarbij de administratieve lasten voor instellingen in het sociale domein, en gemeenten worden beperkt. Het gaat in op de aansluiting tussen de gemeentelijke informatievoorziening en de informatievoorziening in de afzonderlijke domeinen – SUWI, Jeugd, Zorg – en hoe deze op een efficiënte en effectieve manier tot stand kan worden gebracht. Last but not least, gaat het rapport in op het spanningsveld tussen gegevensuitwisseling in het sociale domein en het borgen van de privacy en schetst het scenario’s om daarmee om te gaan.

Spreker: Joost Broumels, Inhoudelijk projectleider verkenning informatievoorziening sociaal domein (VISD)
 
 
terug naar boven

6.3 iVersnellers Operatie NUP zaakgericht Werken en GEO

 
<br />Peter ter TelgtePeter ter Telgte
 
 
<br />Ernst KoperdraadErnst Koperdraad
 
 
 
Gemeenten zijn volop bezig met de invoering van zaakgericht werken om dienstverlening, bedrijfsvoering en/of informatievoorziening op een hoger plan te brengen. Tot voor kort is GEO-informatie onderbelicht gebleven. Inmiddels heeft locatiegebonden informatie een plek op de GEMMA-kaart gekregen. KING Operatie NUP ondersteunt de gemeenten bij zaakgericht werken en het optuigen van een volwassen GEO-omgeving. In deze 'track' geeft Operatie NUP inzicht in de samenhang tussen locatiegebonden informatie en zaakgericht werken en laat inspirerende voorbeelden de revue passeren.

Sprekers: Ernst Koperdraad, ‎Kwartiermaker I-versneller GEO Operatie NUP en Peter ter Telgte, projectleider impuls Digikoppeling bij KING
 
 
terug naar boven

6.4 Vensters voor Bedrijfsvoering

 
Maak uw bedrijfsvoering inzichtelijk met Vensters voor Bedrijfsvoering Veel gemeenten kijken steeds zorgvuldiger naar de eigen bedrijfsvoering. Hoe kan mijn organisatie goedkoper en efficiënter werken? En hoe zit het met de mate van innovatie, klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid? Want, hoewel voor bezuinigingen en het streven naar een compactere overheid kosten belangrijk zijn, is het niet het enige dat telt.
Wat is Vensters voor Bedrijfsvoering?
Vensters voor Bedrijfsvoering is een overkoepelend diagnose- en leerinstrument. Het helpt managers de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en effectieve discussies te voeren over ambities, keuzes en verbeterpunten. Dit doet het instrument vanuit verschillende invalshoeken, oftewel vensters. De verschillende perspectieven maakt Vensters voor Bedrijfsvoering uniek; het verbindt alle elementen van de bedrijfsvoering met elkaar. Zo biedt het instrument meerwaarde voor managers bij het onderzoeken en vooral het opstellen van verbeterstappen naar slimmere bedrijfsvoering.
Inmiddels hebben zo'n 100 gemeenten gekozen om Vensters voor Bedrijfsvoering in te zetten binnen de organisatie. In de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het instrument en maken praktijkvoorbeelden duidelijk wat uw gemeente met dit instrument kan.

Spreker:KING
 
terug naar boven

7.1 Op weg naar de grote doorbraak (download) 

<br />Jan Fraanje
Jan Fraanje
 
Gemeenten staan in de komende jaren voor grote uitdagingen. Budgetten lopen terug en met de drie grote decentralisaties op het terrein van werk, zorg en jeugd neemt het takenpakket fors toe. De kunst is om het voorzieningenniveau en de dienstverlening goed op peil te houden. Maar, hoe doe je dat? Slim samenwerken is een oplossing. In deze workshop de laatste stand en de laatste ontwikkelingen op dit terrein.’

Spreker: Jan Fraanje, gemeentesecretaris gemeente Boxtel en lid dagelijks bestuur VGS
 
 
terug naar boven

7.3 Met de Stelselvoorzieningen op uw toekomst voorbereid! (download)

 
<br />Johan ten DolleJohan ten Dolle
 
Logius verleent aansluitondersteuning bij het implementeren van de Stelselvoorzieningen. Zo kan je met Digikoppeling bijvoorbeeld aansluiten op het NHR en de LV WOZ. Daarnaast wordt Digilevering in combinatie met het NHR beproefd. In deze sessie wordt uitgebreid stil gestaan bij de Stelselvoorzieningen en de manier van aansluiten! Na de sessie bent u in staat om ook met uw eigen organisatie aan de slag te gaan met de Stelselvoorzieningen.

Spreker: Johan ten Dolle, project Digikoppeling Logius
 
 
terug naar boven

7.4 Co-creatie

 
Co-creatie is vooral bekend van marketing. Online klanten betrekken om ideeën te krijgen voor producten en diensten. Tegenwoordig is er echter veel meer mogelijk met co-creatie, zeker als je technologie inzet. Het inzetten van technologie bij co-creatie is: Digitale Co-creatie.

Waarom Digitale Co-creatie?

  • Omdat consumenten- of burgerpanels niet spreken namens klanten
  • Omdat mensen zich niet betrokken voelen als je een bond, panel of vereniging spreekt
  • Omdat innovatieve inzichten zitten bij mensen die je normaal niet kunt bereiken
  • Omdat mensen drukke agenda's hebben en verspreid zitten door het land

Met Digitale Co-creatie kun je:

  • 100 tot 1000den Burgers betrekken om samen beleid vorm te geven
  • Samen met bewoners van een wijk een plein vorm te geven
  • Plannen schrijven samen met meer dan 200 gemeenten

De voordelen:

  • Mensen echt het gevoel geven dat ze betrokken zijn
  • Van begin tot eind mensen digitaal betrekken bij creatie
  • Geen saaie bijeenkomsten maar innovatieve resultaten
 
Wil je meer informatie over digitale co-creatie of ook aan de slag met digitale co-creatie, volg deze presentatie.

Sprekers: Johan van der Waal, adviseur KING en Abdul Advany, Digitale co-creatie
 
<br />Abdul Advany
Abdul Advany
 
 
 
 
 
 
 
<br />Johan van der Waal 
Johan van der Waal

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @VIAGmedia

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig