PPO Academie

VIAG Activiteiten

Themadagen,
Congressen
& Workshops

Actuele thema's

Actuele ontwikkelingen

Producten

Publicaties van de VIAG

Opleidingen


Opleidingsaanbod

Nieuws

Innovatietrip London - Inschrijven nu mogelijk!

25-05-2016 • Geplaatst in VIAG door Frank Kerkhoven

                          

Innovatietrip London

4 oktober 2016  t/m  6 oktober 2016

Reist u mee?

Het is traditie dat de VIAG tijdens een lustrum jaar een studiereis organiseert.
Daarom organiseert VIAG in...

Digitale Agenda 2020: de thema's in 2017

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VNG door Renk Ruijter

De VNG maakt werk van de Digitale Agenda 2020. Zij ondersteunen gemeenten ook in 2017 met een uitgekiend portfolio op de noodzakelijke standaardisatie, het vergemakkelijken van bedrijfsprocessen en het vormgeven van gemeenschappelijke bestuurlijke ambities.

Onderwerpen die we in 2017 oppakken:

In 2017 werken ze verder aan de drie bestuurlijke...

Ambassadeur Gemeenten bureau Digicommissaris stelt zich voor

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Ruud de Vries, wethouder in Vlaardingen, is 'Ambassadeur Gemeenten' bij bureau Digicommissaris. In die hoedanigheid wil hij een brug slaan tussen gemeenten, andere overheden en hun uitvoeringspartijen via de zogenaamde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Nederlandse overheid.

Dit schrijft De Vries in zijn eerste blog in een...

Elektronisch factureren, bent u al begonnen?

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden om per 2018 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Door nu al de voorzieningen daarvoor te treffen, voldoet uw gemeente tijdig aan deze verplichting en kan uw gemeente snel profiteren van de voordelen.

Gelet op de Digitale Agenda 2020 ondersteunt de VNG de gemaakte afspraken. De...

Intentieverklaring VNG/KING en Logius

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

VNG/KING en Logius hebben een bestuurlijke intentieverklaring ondertekend. Jantine Kriens, directievoorzitter VNG en Bob Papenhuijzen (directeur Logius) hebben op 20 april hun handtekening gezet.

De ondertekening vond plaats bij de opening van het congres Overheid360. Dit congres stond geheel in het teken van de Digitale Agenda 2020 die de VNG...

Met bits en bytes kan je niet bouwen

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

  Auteur: Friso Penninga

Het lijken twee werelden: die van de (geo-)informatievoorziening en e-overheid enerzijds en de bouwwereld anderzijds.

De ene wereld probeert de werkelijkheid te modelleren in 'bits and bytes', terwijl de andere die werkelijkheid daadwerkelijk opbouwt uit blokken en beton.

De twee lijken niets of juist álles...

Stel leefwereld burger centraal

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief door Renk Ruijter

Projectleider Dienstverlening KING

- blog - Leonie Brouwer

Gemeenten gaan in communicatie en dienstverlening te vaak uit van de systeemwereld van de gemeente, in plaats van de belevingswereld van de burger.

Onlangs kreeg mijn vriend een brief van zijn werkgever, met daarin het verzoek om binnen twee weken een uittreksel van het...

Themamiddag “Agenda 2020: samen doen! samen aanbesteden, partijen verbinden”

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VIAG door Renk Ruijter

          

Op woensdagmiddag 15 juni as. organiseert de VIAG samen met IMG 100.000+ een themamiddag “Agenda 2020: samendoen! Samen aanbesteden, partijen verbinden”

De locatie zal centraal in het land gelegen zijn (Utrecht). Naast VIAG en IMG 100.000+ zullen ook KING en VNG een...

VIAG congres 2016 op 6 en7 november a.s., de inschrijving is geopend!

20-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief en VIAG door Renk Ruijter

Informatiesamenleving, zijn wij klaar voor de vierde industriële revolutie (Industrie 4.0)?

Wat kunt u verwachten?

Doelstelling is informatie- en kennisoverdracht, bredere toegankelijkheid en gericht op samenwerking. Kortom: Kennis maken en kennis delen in een inspirerende omgeving. Naast het inhoudelijke programma (16 parallelsessies en 8...

Algemene Ledenvergadering van de VNG - belangrijke stukken aangeleverd

24-05-2016 • Geplaatst in Nieuwsbrief, VIAG en VNG door Frank Kerkhoven

Beste leden,

Afgelopen week zijn de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG (datum 8 juni) aangeleverd.

Op de agenda staat onder andere het onderwerp: Toekomst collectieve activiteiten. Dit onderwerp betreft een aantal voorstellen (agendapunten 6, 8, 9 en 10) die betrekking hebben op informatiekundige vraagstukken waar wij ons...

Meer berichten

Bedrijfsleden van de VIAG

- Presentaties
- Whitepapers
- Publicaties
- Bedrijfsinformatie


Kalender

Sociale Media

LinkedIn: VIAG

Twitter: @ViagEvents

RSS: Nieuwsfeed VIAG

Nieuwsfeeds Overig